Herbály Imre vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Herbály Imre

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Kunhegyes

Ingatlan területnagysága: 140m2 lakás, 600m2 telek

Művelési ága: lakóingatlan

Épület jellege: lakóház 140m2

Ingatlan jogi jellege: magánlakás

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: építés 1986

Település neve: Kisnána

Ingatlan területnagysága: 2000m2

Művelési ága: lakóingatlan

Épület jellege: üdülő 80m2

Ingatlan jogi jellege: magánlakás

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1993

Település neve: Kenderes

Ingatlan területnagysága: 28 ha

Művelési ága: szántó

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: mg-i terület

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette + juttatás

Település neve: Kisnána

Ingatlan területnagysága: 2 ha + 0,5 ha

Művelési ága: legelő, szőlő

Épület jellege: mg-i terület

Ingatlan jogi jellege: mg-i terület

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vásárlás 1998 és 2000

Gépjárművek:

Típus:  Renault Megane

Szerzés ideje, jogcíme: 1998, vette

Típus: Suzuki Vitara

Szerzés ideje, jogcíme: 2002, vette

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: szövetkezeti üzletrész 550.000

Rt részvény 300.000

Takarék: 1,5 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb: 500.000

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek: 1,6 millió autóvásárlási hitel

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: megyei közgyűlési tag

Kifizető: JNSZ megye

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 45.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: fb elnök

Kifizető: Középtiszai Mg. Rt.

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 60.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: igazgatósági tag

Kifizető: Kenderesi Mg. Termelő és Szolg. Szövetkezet

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 10.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Középtiszai Mg. Rt.

Formája: rt

Érdekeltség formája: részvényes

Tulajdonosi hányad: 1%

Tisztség: fb elnök

Társaság neve: Kenderesi Mg-i Term. És Szolg. Szöv.

Formája: szövetkezet

Érdekeltség formája: tag

Tulajdonosi hányad: 0,5%

Tisztség: igazgatósági tag

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002

Vissza a vagyonnyilatkozatok főoldalra