Homa János vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Homa János

Házastárs: Homa Jánosné Móra Éva

Gyerekek: János, Eszter, Sára, András

Ingatlanok:

Település neve: Eger

Ingatlan területnagysága: 103m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakás

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1992

Település neve: Ináncs

Ingatlan területnagysága: 2097m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház 120m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/6

Szerzés jogcíme, ideje: ajándéko, 1994

Település neve: Ináncs

Ingatlan területnagysága: 56.5830m2

Művelési ága: szántó, gyep, legelő

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1221/98381

Szerzés jogcíme, ideje: részaránykiadás, 1997

Település neve: Hernádszentandrás

Ingatlan területnagysága: 1.4070m2

Művelési ága: erdő

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 13/394

Szerzés jogcíme, ideje: részaránykiadás

Gépjárművek:

Típus: Mitsubishi Space Wagon

Szerzés ideje, jogcíme: lízing, 2000

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek: 800.000

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás:

Foglalkozás: tanár, újságíró

Munkahely: az előző ciklusban megszűnt

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: főiskolai oktatás

Kifizető: Esterházy Károly Főiskola, Eger

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 40.000

Gazdasági érdekeltség: Heves Megyei Vízmű Rt

Társaság neve: Rt

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség: igazgatósági tag

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002