Hörcsik Richard vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Hörcsik Richard

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Sárospatak

Ingatlan területnagysága: 1340m2

Művelési ága: belterületi telek

Épület jellege: lakóház 218m2 + gazdasági épület (garázs, tároló)

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vásárlás és építkezés 1995

Település neve: Debrecen

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás 50m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 2001

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék: 1.680.000

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás: tanszékvezető egyetemi tanár

Munkahely: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: fb tag

Kifizető: PREC-CAST Kft Sátoraljaújhely

Jövedelem rendszeressége: évi

Összege: 400.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: kuratóriumi elnök

Kifizető: BAZ Megyei Közoktatásért Alapítvány Miskolc

Jövedelem rendszeressége: eseti

Összege: 450.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Dynanus Bt

Formája: bt

Érdekeltség formája: kültag

Tulajdonosi hányad: 40%

Tisztség:

Társaság neve: PREC-CAST

Formája: kft

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség: fb tag

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002