Horváth Zsolt vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Horváth Zsolt

Házastárs: Balázs Barbara

Gyerekek: Csege

Ingatlanok:

Település neve: Kecskemét

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház 114m2

Ingatlan jogi jellege: önkormányzati bérlakás

Nyilatkozó jogállása: bérlő

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: csere, 2000

Település neve: Kecskemét

Ingatlan területnagysága: 1500m2

Művelési ága: zártkert

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: 1994, öröklés

Gépjárművek:

Típus: Nissan Primera

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 2001

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: OTP Optima 600.000 db

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás: fogorvos

Munkahely: Alakellátási Ig. Kecskemét

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Medikont Bt

Formája: bt

Érdekeltség formája: beltag

Tulajdonosi hányad: 50%

Tisztség: ügyvezető

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002