Horváthné Stukics Erzsébet vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Horváthné Stukics Erzsébet

Házastárs: Horváth József

Gyerekek: József, Anett, Lívia

Ingatlanok:

Település neve: Jánosháza

Ingatlan területnagysága: 638m2

Művelési ága: lakóház, udvar, gazdasági épület

Épület jellege: lakóház 112m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: 1987, építkezés

Település neve: Kissomlyó

Ingatlan területnagysága: 1914m2

Művelési ága: szőlő, gyümölcsös, pince

Épület jellege: pince 45m2

Ingatlan jogi jellege: családi tulajdon

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: 1989, tulajdonos

Gépjárművek:

Típus: Kia Schuma

Szerzés ideje, jogcíme: 2001, tulajdonos

Típus: Trabant 601

Szerzés ideje, jogcíme: 1997, tulajdonos

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek: 1 millió kölcsön

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás: körzeti védőnő

Munkahely: polgármesteri hivatal Jánosháza

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: megyei közgyűlés tiszteletdíj

Kifizető: Vas megye

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 55.800

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "H" - 2002