Illés Zoltán vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Illés Zoltán

Házastárs: Illésné Gerlényi Adrienne

Gyerekek: Szabolcs

Ingatlanok:

Település neve: Bp. II.

Ingatlan területnagysága: 62m2

Művelési ága:

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: lakás

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: ajándék 2000 (1998-ban a feleség nevén volt még)

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék: 6,5 millió (ebből 5,5 millió devizában)

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Egyéb közlendő: Több mint 10 millióért vett a fia nevére egy lakást, amiben a szüleinek és neki haszonélvezeti joga van.

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: egyetemi tanár

Munkahely: Közép-Európai Egyetem

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 548.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. június