Isépy Tamás vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Isépy Tamás

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve:

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása:

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje:

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: magánkönyvtár kb. 12.000 kötet, folyamatos vétel

Értékpapír: ÉMÁSZ részvény 190.000

ÉDÁSZ 60.000

OTP Optima  3,5 millió

OTP Optima 2 millió

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 1.966.000

Deviza: 1.200 USD

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: ügyvéd

Munkahely:

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások: számítógép, mobiltelefon

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. június