Járvás István vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Járvás István

Házastárs: Járvás Istvánné

Gyerekek: Katalin, Nóra, Judit

Ingatlanok:

Település neve: Jászapáti

Ingatlan területnagysága: 1237m2

Művelési ága: lakóház, udvar, gazdasági épület

Épület jellege: lakóház 140m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: építés 1989

Település neve: Jászapáti

Ingatlan területnagysága: 919m2

Művelési ága: lakóház, udvar, gazdasági épület

Épület jellege: lakóház 80m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 7/8

Szerzés jogcíme, ideje: öröklés, ajándék 1980, 1991

Település neve: Jászapáti

Ingatlan területnagysága: 44m2

Művelési ága: üzlethelyiség

Épület jellege: üzlethelyiség 44m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1993

Település neve: Jászapáti, Jászivány külterület

Ingatlan területnagysága: 100 ha

Művelési ága: szántó, legelő

Épület jellege: magántulajdonú szántó, legelő

Ingatlan jogi jellege: magán tulajdon

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: hagyatéki öröklés, vásárlás 1992, 1996, 1993

Gépjárművek:

Típus: Toyota Corolla

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 1998

Motorkerékpár: 10 db. keleteurópai veterán motor, 1986-2000

Oldalkocsis motorok

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: kamatozó kincstárjegy 5 millió

Kamatozó kincstárjegy 5 millió

Takarék: 5 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 4 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Társas Szövetkezet Jászapáti

Formája: szövetkezet

Érdekeltség formája: résztulajdonos

Tulajdonosi hányad: 35% volt 1998.ban, most 45%

Tisztség: elnök

Társaság neve: Creative-Raktározó Szövetkezet

Formája: szövetkezet

Érdekeltség formája: résztulajdonos

Tulajdonosi hányad: 15%

Tisztség: elnök

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "J" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "J" - 2002. június