Káli Sándor vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Káli Sándor

Házastárs: Káliné Tóth Olga

Gyerekek: Márk, Viola

Ingatlanok:

Település neve: Miskolc

Ingatlan területnagysága: 1366m2

Művelési ága:

Épület jellege: gazdasági épület 30m2

Ingatlan jogi jellege: gyümölcsös, zártkerti ingatlan

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1979

Gépjárművek:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: életbiztosítás 1.345.000

Kötvény 2 millió

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 1 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb: 2 millió

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: munkatárs

Munkahely: három Kátó Bt

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem: 50.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: önkormányzati képviselő

Kifizető: Miskolc

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 90.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Három Kátó Bt

Formája: bt

Érdekeltség formája: kültag

Tulajdonosi hányad: 50%

Tisztség: munkatárs

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február