Kapolyi László vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Kapolyi László

Házastárs: Kapolyi Lászlóné

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Bp. XII.

Ingatlan területnagysága: 300m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakó- és irodaház

Ingatlan jogi jellege: magyar jogi személy tulajdonában van

Nyilatkozó jogállása: bérlő

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: bérleti szerződés 1999

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: Grawe életbiztosítás 30.203.389

Generali Providencia életbiztosítás 6.698.445

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 18.056.338

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Egyéb közlendők: System International Alapítvány alapítója, Kelemen Gyula Alapítvány alapítója, MTA rendes tagja, MSZDP tagja és elnöke

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: tudományos tanácsadó

Munkahely: MTA Számítástechnikai és Automatizálási Intézet

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 245.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: akadémikus

Kifizető: MTA

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 288.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: igazgatóság elnöke

Kifizető: System Consulting Rt

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 50.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: tulajdonosi osztalékból származó jövedelem

Kifizető: System Consulting Rt

Jövedelem rendszeressége: időszakos

Összege: 153.815 ft 5 év átlaga alapján

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: System Consulting Befektetési, Fejlesztési és Kereskedelmi Rt

Formája: rt

Érdekeltség formája: részvényes

Tulajdonosi hányad: 89,4%

Tisztség: igazgatóság elnöke, vezérigazgató

Társaság neve: System Consulting

Formája: incorporated

Érdekeltség formája: tulajdonos, részvényes

Tulajdonosi hányad: 100%

Tisztség: elnök

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február