Karakó László vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Karakó László

Házastárs: Karakó Lászlóné

Gyerekek: László, Gergely

Ingatlanok:

Település neve: Nyíregyháza

Ingatlan területnagysága: 71m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1996

Település neve: Gávavencsekő

Ingatlan területnagysága: 3,0980 ha

Művelési ága: szántó

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: 2001

Település neve: Gávavencsekő

Ingatlan területnagysága: 3,8963 ha

Művelési ága: szántó

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: 1992

Település neve: Gávavencsekő

Ingatlan területnagysága: 4,5036

Művelési ága: szántó

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: bérlő

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: 2001

Gépjárművek:

Típus: BMW 330

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 2002-06-19

Motorkerékpár: Yamaha Jog, 1996

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: OTP Optima 2,2 millió

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 3 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: polgármester

Munkahely: Gávavencsekő

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 264.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: SZSZB megyei közgyűlési tag

Kifizető: SZSZB

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 135.300

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február