Kárpáti Zsuzsa vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Kárpáti Zsuzsa

Házastárs: Komár Gábor

Gyerekek: Kitty Zsuzsanna, Apor Gábor

Ingatlanok:

Település neve: Szentendre

Ingatlan területnagysága: 800m2

Művelési ága: lakó

Épület jellege: lakóház 87m2

Ingatlan jogi jellege: önálló

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/3

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1996

Gépjárművek:

Típus: Opel Corsa

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 1999

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: numizmatikai gyűjtemény, vette 1989-1992

Porcelán, ajándék 1986, 1996

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 1,7 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy: aranyékszerek

Tartozások:

Köztartozás: kb. 50.000

Pénzintézetnek: 2,3 millió hitel

Magánszemélynek:

Egyéb közlendő: a lakóház alapterületének növelése folyamatban van

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február