Kelemen András vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név:  Kelemen András

Házastárs: Gerecze Éva

Gyerekek: Tas, Kartal, Oguz

Ingatlanok:

Település neve: Bp. II.

Ingatlan területnagysága: 98m2+15,8m2

Művelési ága: lakás, gépkocsiszín

Épület jellege: lakóház 98m2+15,8m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, építés 1984

Település neve: Pátka

Ingatlan területnagysága: 807m2

Művelési ága: zártkert

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: zártkert

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1988

Gépjárművek:

Típus: Fiat Punto

Szerzés ideje, jogcíme: vette

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 1,3 millió

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: Illyés Közalapítvány tiszteletdíj (kuratórium)

Kifizető: közalapítvány

Jövedelem rendszeressége: ülésenként

Összege: 25.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február