Keleti György vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Keleti György

Házastárs: Keleti Györgyné sz. Petrik Erzsébet

Gyerekek: Andrea, Györgyi, Katalin

Ingatlanok:

Település neve: Kisbér-Hánta

Ingatlan területnagysága: 619m2

Művelési ága: ház, udvar

Épület jellege: üdülő 96,46m2

Ingatlan jogi jellege: egyedi építésű ház

Nyilatkozó jogállása: haszonélvező

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: haszonélvezeti szerződés 1993

Település neve: Budaörs

Ingatlan területnagysága: 782m2

Művelési ága: ház, udvar

Épület jellege: lakóház 117,1m2

Ingatlan jogi jellege: egyedi építésű ház

Nyilatkozó jogállása: haszonélvező

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: haszonélvezeti szerződés 1999

Gépjárművek:

Típus: VW Golf

Szerzés ideje, jogcíme: 2000, vette

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 305.095

Deviza:

Egyéb: 3.482.660

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Egyéb közlendő: családon belül 2,5 millió ft kölcsönt adott

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások: mobil telefon 8000/hó (bizottsági elnökként)

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február