Keller László vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Keller László

Házastárs: Keller Lászlóné

Gyerekek: Ádám, Krisztina

Ingatlanok:

Település neve: Budaörs

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás 72m2

Ingatlan jogi jellege: szövetkezet

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: 1988, vette

Gépjárművek:

Típus: Ford Escort

Szerzés ideje, jogcíme: 1998, bérelt, üzembentartói jog

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: életbiztosítás 500.000

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 7,3 millió

Deviza: 1,1 millió ft

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek: 800.000+300.000 ft (devizaalapú)

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: bankszámla kamatozés

Kifizető: számlavezető bank

Jövedelem rendszeressége: negyedéves

Összege: 140.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február