Kétséges a millenniumi városközpont megépítése

Egyelőre kétséges, érvényes-e még a Nemzeti Színház köré építendő Millenniumi Városközpont Kulturális Tömb megvalósításához és működtetéséhez kapcsolódó 52 milliárdos kormányzati kezességvállalás vagy sem - írja a Népszabadság.

A Modern Magyar Művészeti Múzeumot, a Nemzeti Hangversenytermet és a Hagyományok Házát magában foglaló kulturális tömb megvalósításáról még tavaly novemberben született egy kormányhatározat, amely kimondja: "a beruházás finanszírozásának módjára tekintettel a program számított éves ütemét (üzletrészkiváltás és bérleti díj fedezete) és az annak megvalósításához szükséges költségvetési forrást a tárgyévi költségvetési javaslat összeállításakor kell a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetén belül figyelembe venni." Majd a kormányhatározatban ehhez az Orbán-kabinet 52 milliárd forint értékben készfizető állami kezességet is vállalt.

Az április 12-i módosított kormányhatározat ennek az 52 milliárd forintnak az éves ütemezését határozta meg, valamint felhatalmazta a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a tárgyéven túli kötelezettséget vállaljon arra, hogy a 100 százalékban minisztériumi tulajdonban lévő Kultúr-Part Kft. törzstőkéjét az adott időpontokban megemelje az üzletrész vételár-, valamint a bérletidíj-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegekkel.

Azzal, hogy ezt a módosítást a Medgyessy-kabinet visszavonta, egyben bizonytalanná vált ennek az 52 milliárd forintnak a további sorsa is. A helyzetet bonyolítja, hogy egy kormányhatározatot vissza lehet vonni, de ha időközben a Kultúr-Part Kft. bárkivel ez ügyben polgári jogi szerződéseket kötött, azokat nem lehet semmisnek tekinteni. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mindenesetre eddig nem tudott konkrét választ adni a Népszabadság azon a kérdéseire, hogy kötött-e a Kultúr-Part Kft. az elmúlt hónapokban a Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbjére vonatkozó szerződéseket, és ha igen, akkor kivel, milyen feltételekkel, milyen ütemezéssel.

korábban:

Szünetel a Millenniumi Városközpont építése


Tavasztól építik a millenniumi kulturális tömböt