Név: Kiss Attila

Házastárs: Kissné Tresánszki Zsuzsanna

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Hajdúböszörmény

Ingatlan területnagysága: 75m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakás

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1999

Település neve: Hajdúböszörmény

Ingatlan területnagysága: 1439m2

Művelési ága: szőlő és gyümölcsös

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: zártkerti ingatlan

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: ajándék 2000

Település neve: Hajdúböszörmény

Ingatlan területnagysága: 1,8 ha

Művelési ága: szántó

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: szívességi használó

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: szívességi használat 1997

Gépjárművek:

Típus: Opel Astra

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 2000

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: OTP Optima 950.000

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 300.000

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: alpolgármester

Munkahely: polgármesteri hivatal

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 331.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Művelődés 2000 Bt

Formája:bt

Érdekeltség formája: kültag

Tulajdonosi hányad: 33%

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február