Kocsis Róbert vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Kocsis Róbert

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Hajdúszoboszló

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás 60m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 2000

Település neve: Hajdúszoboszló

Ingatlan területnagysága: 300 négyszögöl

Művelési ága: gyümölcsös

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: zártkert

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1997

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék: 3.862.371

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: Hajdú-Bihar megyei közgyűlés tagja

Kifizető: Hajdú-Bihar megye

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 108.200

Foglalkozáson kívüli jövedelem: Hajdúszoboszló önkormányzatának tagja

Kifizető: Hajdúszoboszló

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 96.800

Foglalkozáson kívüli jövedelem: Derecskei Mentálhigiéniás és Áplási Központ Kht fb tag

Kifizető: DERMÁK Kht

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 15.100

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február