Koltai Tamás vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Koltai Tamás

Házastárs: Koltainé Csiszár Erika

Gyerekek: Borbála, Luca

Ingatlanok:

Település neve: Szekszárd

Ingatlan területnagysága: 535m2

Művelési ága: lakóház, udvar

Épület jellege: lakóház 150m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1999

Település neve: Paks külterület

Ingatlan területnagysága: 5,2 ha

Művelési ága: szőlő

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: mezőgazdasági terület

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 2002

Gépjárművek:

Típus:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: életbiztosítás 5 millió

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 3 millió

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 3 millió

Deviza:

Egyéb: 1,5 millió

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: megyei közgyűlés elnöke

Munkahely: Tolna megye

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 550.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: Szekszárd MJV közgyűlési  képviselő

Kifizető: Szekszárd

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 60.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február