Körömi Attila vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Körömi Attila

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Pécs-Málom

Ingatlan területnagysága: 2.600m2

Művelési ága: lakóház, udvar, istálló

Épület jellege: lakóház 85m2

Ingatlan jogi jellege: családi ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1997

Gépjárművek:

Típus: Renault Clio

Szerzés ideje, jogcíme: 2001

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek: jelzálog hitel, eredetileg 4 millió volt, 2001-ben, negyedévi törlesztés 5 évi futamidővel

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem: önkormányzati képviselő

Kifizető:Pécs

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 102.500

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok: ezüst érme

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002

A 2002. februári vagyonnyilatkozatok