Korózs Lajos vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Korózs Lajos

Házastárs: Miskolczi Andrea

Gyerekek: Áron, Benjamin

Ingatlanok:

Település neve: Eger

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás 104m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: építés 1995

Település neve: Eger

Ingatlan területnagysága: 600m2

Művelési ága: zöldséges kert

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad:

Szerzés jogcíme, ideje: vette

Település neve: Sarud

Ingatlan területnagysága: 650m2 telek, 60m2 üdülő

Művelési ága:

Épület jellege: üdülő

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1996

Gépjárművek:

Típus: VW Polo

Szerzés ideje, jogcíme: 2001

Csónak: tiszai ladik, vette, 2000

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás:

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve: Ökotech 98 Bt

Formája: bt

Érdekeltség formája: beltag

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "K" - 2002 február