Lendvai Ildikó vagyonnylatkozata - 2002. június

Név: Lendvai Ildikó

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Bp. V.

Ingatlan területnagysága: 104m2

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1998

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: lakberendezés

Értékpapír:

Takarék: 1500 USD

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás: OGY képviselő

Munkahely:

Szünetelteti-e:

Jövedelem:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Kifizető:

Jövedelem rendszeressége:

Összege:

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások: mobil használat

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "L" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "L" - 2002. június