Az államháztartási törvény módosítását javasolja az ÁSZ annak érdekében, hogy egyértelműbbé váljon a központi költségvetésből való adományozás folyamata. Az elmúlt ciklusban ugrásszerűen megnőtt az államilag támogatott közalapítványok száma.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) most elkészült jelentése kifogásolja egyebek mellett, hogy a minisztériumoktól a nem közhasznúnak minősülő alapítványok is kaptak támogatást: több mint 523 millió forintot pályázat útján és 102,4 millió forintot pályáztatáson kívül.

A tárcák továbbá olyan alapítványoknak is adtak pénzt, amelyeknek köztartozásuk is volt, megszegve ezzel az államháztartási törvény előírásait. A gyakran több tízezer beérkezett pályázat elbírálását, ellenőrzését nem az erre felkészült országos közalapítványok, hanem jórészt a minisztériumok apparátusa végezte - olvasható kifogásként a jelentésben.

Az elmúlt ciklusban egyébként ugrásszerűen megnőtt - két-háromszázról évente átlagosan 1000-1600-ra - azoknak az alapítványoknak a száma, melyek a központi költségvetésből nem normatív támogatást kapnak. Az előző kormány működése alatt 77-80 milliárd forintot osztott szét a (köz)alapítványok között.

Az ÁSZ ellenőrzése 193 (köz)alapítványnak juttatott támogatás felhasználását ellenőrizte, ezek kapták a teljes összeg túlnyomó részét. Az "állami adományok" közel nyolcvan százalékát a kormány által alapított szervezetek kapták. Az ellenőrzött szervezetek a kapott támogatások 70 százalékával számoltak el.

Az ÁSZ 20 kiválasztott közalapítványnál helyszíni ellenőrzést is tartott. Ennek eredményeképp derült fény például arra, hogy egy alapítvány a Szociális és Családügyi Minisztériumtól szenvedélybetegek ellátására kapott 13 millió forintot nem az előírt célra használta fel.

Az ifjúsági tárcánál három esetben olyan számlákat is elfogadtak, melyekből nem volt pontosan megállapítható, hogy valóban az elnyert pályázattal kapcsolatos kiadásokról szólnak.

Csupán két tárca - az FVM és az ISM - hozta maradéktalanul nyilvánosságra a támogatási lehetőségeket.