Balogh László, a Medgyessy-bizottság elnöke nyilvánosságra hozta a testület munkájáról készített jelentéstervezetét. Az ellenzéki tervezet a szerdán ismertetett kormánypárti jelentéssel a legkisebb mértékben sem egyezik. Balogh ugyanis szavahihetetlennek tartja a miniszterelnököt. Kételkedik abban is, hogy Medgyessy személyekről nem írt jelentéseket, és azt sem látja bizonyítottnak, hogy 1982 után nem dolgozott a titkosszolgálatoknak. Balogh kételyeit megerősítette a testület szerdai ülésén meghallgatott volt III/II-es tiszt, aki zárt ülésen az ellenzék szerint megcáfolta Medgyessy korábbi állításait.

A Medgyessy-bizottság szerdán zárt ülésen meghallgatta V. Nagy Árpád egykori III/II-es operatív tisztet. V. Nagy az szt-tisztek feladatairól beszélt a testület előtt. Elmondta, hogy a szabályzat előírja, hogy szükség esetén az szt-tisztnek hálózatot kell fenntartania, be kell szerveznie embereket, jelentéseket kell írnia személyekről. Arról azonban, hogy Medgyessy mindezeket a feladatokat valóban ellátta-e,V. Nagy nem beszélt.

Balogh László V. Nagy meghallgatása után közölte, hogy az MSZP által eddig képviselt álláspont tarthatatlanná vált, mert a testület előtt olyan információkat erősített meg az operatív tiszt, melyek ellentmondanak a kormányfő által tett állításokkal. Arról azonban nem beszélt az elnök, hogy pontosan milyen információkra gondol.

Ellentmondó jelentéstervezetek

A meghallgatás előtt a Medgyessy-bizottság elnöke is nyilvánosságra hozta a testület munkájáról készült jelentéstervezetét. Így már a bizottság elnöke és alelnöke is elkészítette egy-egy jelentéstervezetét a testület munkájáról. A két tervezet azonban a legkisebb mértékben sem egyezik egymással. Toller László (MSZP) alelnök jelentése nagy részben ugyanis Medgyessy Péternek a bizottság előtt tett kijelentéseit ismétli meg. Emellett Toller szerint Medgyessy Péter szt-tiszti tevékenysége sem jogszabályba, sem erkölcsi normába nem ütközött. A tervezet megállapítja, hogy az Országgyűlés határozati javaslatában szereplő kérdésekre teljes körű tárgyilagos válaszok adhatók.

Ezzel szemben Balogh László elnök szerint morális kérdéseket vet fel, hogy Medgyessy Péter szt-tiszti tevékenységének nyilvánosságra kerülése után is ragaszkodik a miniszterelnöki poszthoz. Balogh szükségesnek tartja a munka folytatását. Bár Körömi Attila (Fidesz) és Toller László keddi javaslata alapján a bizottság végleges jelentéstervezetét az elnök és az alelnök tervezetéből állítják majd össze, a két tervezet közötti ellentmondások kétségessé teszik, hogy a csütörtök éjféli határidőig elkészül-e a bizottság konszenzusos jelentése.

Nyolc óra előtt pár perccel Toller László bejelentette, hogy újabb jelentéstervezetet nyújtott be a bizottsághoz, ami következtetéseiben megegyezik az általa korábban benyújtott jelentéssel, de kizárólag tárgyilagos információkat tartalmaz. Az alelnök azt is elmondta, hogy javasolni fogja Baloghnak, hogy e tervezet alapján kezdje meg a jelentésének összeállítását a bizottság.

Böhm András, a bizottság SZDSZ-es tagja az [origo]-nak megerősítette, hogy aláírta a Toller László által benyújtott újabb jelentéstervezetet,  mivel abban olyan javítások vannak, amelyek azt elfogadhatóvá teszik.

Holnap délelőtt tízkor kezdi meg utolsó ülésnapját a bizottság, Demeter Ervin egykori titkosszolgálati miniszter meghallgatása után éjfélig lesz a bizottságnak arra ideje, hogy egy megegyezéses jelentés elfogadásával lezárja munkáját.

Balogh szerint Medgyessy nem lehet miniszterelnök

Balogh jelentése szerint a bizottság ellenzéki tagjai elsősorban morális kérdésként értékelik a Medgyessy-ügyet. Szerinte morális problémákat vet fel, hogy Medgyessy Péter nem tájékoztatta a közvéleményt a választások előtt szt-tiszti múltjáról. Az irat szerint Medgyessy "a miniszterelnöki poszthoz való konok ragaszkodásával súlyosan veszélyezteti a Magyar Köztársaság biztonságát és nemzetközi tekintélyét. A vizsgálóbizottság polgári koalíciójának tagjai kijelentik: nem az a baj, hogy Medgyessy Péter titkosszolgálati tiszt volt, hanem az, hogy ma a Magyar Köztársaság miniszterelnöke" - áll a jelentéstervezetben.

A Balogh-féle jelentés nem látja bizonyítottnak a kormányfő meghallgatásán elhangzott információkat sem, a jelentés a bizottsághoz eljuttatott dokumentumokra és a meghallgatásokra hivatkozva kijelenti, Medgyessy szavahihetősége kétséges.

A jelentés több ellentmondást is megemlít. Balogh szerint nem tudható biztosan, hogy meddig tartott Medgyessy szt-tiszti tevékenysége, mert 1982-es tartalékállományba helyezése Balogh szerint azt jelenti, hogy Medgyessy bármikor visszahívható volt aktív szolgálatra.

Balogh szakértőkre hivatkozva kijelenti, hogy elképzelhetetlen, hogy egy szt-tiszt ne jelentett volna személyekről is. A tervezet szerint nem bizonyítható, hogy a miniszterelnök csak szakmai jelentéseket írt, hiszen a testület munkája során ilyen jelentések nem kerültek elő.

Balogh szükségesnek tartja Medgyessy újabb meghallgatását. A jelentésben felvetett ellentmondások tisztázására Balogh a jelentés összegzésében kijelenti: a parlament őszi ülésszakának kezdetén kezdeményezi a bizottság mandátumának meghosszabbítását.

Az ellenzék kezdeményezte Medgyessy újabb meghallgatását, Toller László alelnök azonban kijelentette, bár ez jogában áll az ellenzéknek, hiszen kétötöddel lehet meghallgatásokat kezdeményezni, erről a kormánypártok képviselői eddig nem kaptak hivatalos értesítést az elnöktől.