Függőben maradt a Medgyessy-ügy

Közös jelentés elfogadása nélkül fejezte be munkáját csütörtökön éjfélkor a Medgyessy-bizottság. A jelentés-tervezet többórás vitája során a testület ellenzéki és kormánypárti tagjai nem tudtak konszenzusos választ adni egyetlen kérdésre sem, amit az országgyűlési határozat fogalmaz meg. Toller László bejelentette, hogy a kormánypárti képviselők önálló képviselői indítványként benyújtották az Országgyűlésnek a vizsgálatok során általuk levont következtetéseket és megállapításokat tartalmazó jelentést.

Csütörtökön éjfélkor közös jelentés elfogadása nélkül fejezte be munkáját a Medgyessy-bizottság. A jelentéstervezet többórás vitája során a testület ellenzéki és kormánypárti tagjai nem tudtak konszenzusos választ adni egyetlen kérdésre sem, amit az országgyűlési határozat fogalmaz meg. Az ellenzék továbbra is az ellentmondásokat hangsúlyozta Medgyessy nyilatkozatában, a kormánypárti képviselők szerint sikerült választ kapniuk a vizsgálandó kérdésekre. Toller László bejelentette, hogy a kormánypárti képviselők önálló képviselői indítványként benyújtották az Országgyűlésnek a vizsgálatok során általuk levont következtetéseket és megállapításokat tartalmazó jelentést.

Előzőleg Balogh László, a bizottság elnöke levélben kezdeményezte Szili Katalin házelnöknél, hogy azon zárt ülések jegyzőkönyvei, amelyek a bizottság mandátumának csütörtök éjféli lejártát követően kapják csak meg minden titokgazdától a titkosítás alóli felmentésüket, augusztus 15-e után a bizottság titkárságán megtekinthetők legyenek a sajtó és a nyilvánosság számára. A kormánypárti képviselők támogatták az elnök indítványát.

A bizottság csütörtökön 18 óra után kezdte meg jelentéstervezetének végső vitáját. Közel kétórás politikai szócsatát követően a bizottság tagjai mindössze arról tudtak megállapodni, hogy a jelentés vitáját az országgyűlési határozatban megfogalmazott ajánlás alapján végzik.

Ezt követően megkezdték az országgyűlési határozatban feltett első kérdés (Vannak-e még dokumentumok Medgyessy Péter szt-tiszti múltjára vonatkozóan a Magyar Nemzetben megjelent iratokon kívül, és ha léteznek ilyenek, akkor mi ezek tartalma?) vitáját, azonban a tényszerű megállapítások megfogalmazása helyett a frakciók korábban is kinyilvánított politikai állásfoglalásukat ismételték csak meg.

Az sem vitte érdemben előre a bizottság munkáját a jelentés vitájában, hogy augusztus 13-át megelőző zárt ülések jegyzőkönyveinek titkosítás alóli felmentése mind az NBH-tól, mind a belügy-minisztériumtól megérkezett. A Fidesz képviselői szerint ugyanis csak az összes jegyzőkönyv titkosítás alóli felmentés követően lehet teljes körű választ adni az országgyűlési határozatban megfogalmazott kérdésekre. Szerintük V. Nagy Árpád és Medgyessy Péter két tartótisztjének szerdai meghallgatásán is lényeges információk hangzottak el. Bőhm András a bizottság SZDSZ-es tagja javasolta, hogy a bizottság készítsen zárt jelentést, melyben minden információt felhasználnak, és az összes jegyzőkönyv és dokumentum titkos minősítésének megszűnése után a zárt jelentés is váljon nyilvánossá. Ezt a megoldást azonban az ellenzék elvetette.

Demeter Ervin meghallgatása

Demeter Ervin volt titkosszolgálati miniszter meghallgatása volt az utolsó a Medgyessy-bizottság ülésén. Demeter közölte: bár hitelt érdemlően csak a Magyar Nemzetből értesült a miniszterelnök múltjáról, a Nemzetbiztonsági Hivatalban keringett olyan információ, miszerint Medgyessynek titkosszolgálati múltja van.

Demeter Ervin arra a kérdésre, honnan származhatott a Medgyessy múltjáról szóló információ, azt mondta: a miniszterelnök egyik volt tartótisztje ma is a Nemzetbiztonsági Hivatalban dolgozik, valószínűleg tőle indulhatott el a pletyka.

Demeter azt állította, hogy az ő idejében nem kerülhetett ki semmilyen dokumentum az irattárból. Közölte: Pintér Sándor volt belügyminiszterrel az irattárfelmérő bizottság előkészítő munkájának keretében jártak a külügyi irattárban.

Balogh László MDF-es elnök és két fideszes képviselő kezdeményezte Medgyessy ismételt meghallgatását, a szabadságát töltő miniszterelnök azonban nem jelent meg az ülésen. Balogh közölte: azért nem írásban teszi fel kérdéseit, nehogy Medgyessy előre felkészülhessen a válaszokra. Tervei szerint az elkövetkező hónapokban a plenáris üléseken, az azonnali kérdések és válaszok órájában fogja feltenni további kérdéseit.

A bizottság, amelynek csütörtök éjfélkor lejár a mandátuma, a jelentéstervezeteken - Baloghén és az MSZP-s alelnök Toller Lászlóén - vitatkozik. Wiener György (MSZP) szerint az ellenzék nem hajlandó kompromisszumot kötni. Körömi Attila (Fidesz) szerint az a különbség a két tervezet között, hogy a szocialisták a nyílt üléseken elhangzottakkal kívánják alátámasztani Medgyessy szavait. A zárt üléseken azonban Körömi szerint ellentmondó információkat hallottak, amik megkérdőjelezik a miniszterelnök szavahihetőségét. Az ellenzék ez alapján írna jelentést. Wiener állítja: a zárt üléseken elhangzottak csak még jobban alátámasztják Medgyessy szavait.

KAPCSOLÓDÓ CIKK