Vannak iskolák, ahol a gyerekeknek ebédet is nehezen tudnak adni, kevés a pad, zsúfolásig telnek a termek, és tanszerekből is nagy a hiány. Emellett súlyos kontrasztként hatnak azok az alapítványi elit iskolák, ahol a legmodernebb számítógéppark már nem számít luxusnak, a saját uszoda és a személyi tanár is mindennapos. Az utóbbiért jelentős összegeket, akár másfél millió forintot is fizethetnek a szülők.

A Tizenkét Karátos Magángimnáziumba általában vállalkozók csemetéi járnak. Itt többek között marketinget, vállalkozói szemléletet is oktatnak, egyszóval mindent, amire szükség lehet ahhoz, hogy a gyerekek idővel a "papa nyomdokaiba léphessenek". A budai iskola ügyvezető igazgatója, Marosi Endre szerint iskolájuk az első alapkőtől az utolsóig különbözik egy hagyományos iskolától.
A diákok egyharmada egyéni tanrend szerint tanul, eszerint egy gyerekkel egy tanár foglalkozik. A létszám is limitált, maximum tizennyolcan lehetnek egy osztályban. A tanárok - szemben a hagyományos iskolákkal, ahol 22 órában tanítanak - hetente tizenhat órát adhatnak, a fizetésük is jóval magasabb, mint máshol tanító kollégájuké.

"Diákjaink Budán az egyik legjobb eredménnyel, 4,09-es átlaggal érettségiztek tavaly" - büszkélkedik az igazgató. A felvételi arány közel 100 százalékos, s diákjaik nemcsak költségtérítéses egyetemekre nyernek felvételt. A tandíjak ennek megfelelően igen borsosak. Ha valaki csak vizsgázni jár az iskolába, 150 ezer forintjába kerül évente, míg az a gyerek, aki rendesen, osztályban tanul, 600 ezer forintot fizet. Másfél millió forintjába kerül viszont annak a szülőnek az iskola, aki szeretné, hogy gyermekével külön foglalkozzanak, egyéni tanrend szerint.

Persze alapítványi és alapítványi iskola között is van különbség, sok helyen a nyelvtanítás a fő szempont. A Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium német tanterv alapján működik, a tanárok 80 százaléka anyanyelvű oktató. Az intézményt részben a német, részben a magyar állam finanszírozza.

"A nálunk tanuló diákok német érettségit kapnak, ami nem csak az Unióban, de világszerte ismert és elfogadott" - mondja Rab Irén, az iskola magyar oktatásvezetője. A német iskolában a tanulók 60 százaléka magyar. Ők az itteni követelményeknek megfelelően tanulják a magyar nyelvet és irodalmat, a történelmet viszont mindkét nyelven hallgatják. "Azok a gyerekek, akik kikerülnek tőlünk, anyanyelvi szinten beszélik a németet" - állítja.

Ezt sem adják azonban ingyen. Egy magyar gyereknek 1425 eurót (mintegy 350 ezer forintot) kell ezért fizetnie évente, német társának pedig közel a dupláját. "Iskolánk készségorientált, a nyelvek mellett komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink az életben is boldoguljanak" - mondja Rab Irén.

Hasonló ehhez az Osztrák-Magyar Európa-iskola szellemisége is. Itt osztrák tanrend szerint tanulnak a gyerekek, minden osztályfőnök osztrák, őket egészítik ki a magyar pedagógusok magyar tantárgyai. A magyar nyelvet és irodalmat, a történelmet, honismeretet és hittant magyarul hallgatják a diákok. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a kreativitás fejlesztésére, az épületben van színházterem, játszópark és videoterem is.

Mindezekért a szülők évente 260 ezer forintot fizetnek. Az iskola az egész világon működő Keresztény Iskolatestvérek rendjének szellemében neveli a gyerekeket keresztény felelősségre. Az elemi iskola tagja egy osztrák-magyar képzési központnak, amely az óvodától az érettségiig vezeti a gyerekeket, s hasonlóan a budapesti német iskolához, kétnyelvű bizonyítványt kapnak.

A személyközpontúságot rengeteg iskola emeli ki fő sajátosságként. Hogy mit is jelent ez? A Rogers Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola szerint a kommunikáció minden fajtájára nagy hangsúlyt fektetnek. Nemcsak a diákok beszélik meg egymás között a problémákat, a tanárok a konfliktuskezelést órarendbe is iktatják. A szülőkkel is rendszeresen tartják a kapcsolatot, és iskolaszinten is működik a problémamegoldás. A hagyományos tantárgyak mellett a gyerekek évente megismerkednek valamelyik kultúra hagyományával. "Az iskolának komoly számítógépparkja van" - mondja Gádor Anna, az iskola szakmai vezetője. Az, hogy a nebulók a Rogersbe járhassanak, a szülőknek 35 ezer forintjába kerül havonta. Ebbe a tankönyvek egy része, úszásoktatás és kézműves foglalkozás is beletartozik. "Fontosnak tartjuk, hogy a tanárok is folyamatosan képezzék magukat. Erre vannak a pedagógus műhelyek." Gádor Anna szerint a Rogers egy hagyományos iskolánál jóval személyesebb, sokoldalúbb. Figyelembe veszik minden diák tempóját, és próbálnak ahhoz alkalmazkodni. Azt azonban, hogy az ott végzett gyerekek hogyan boldogulnak az életben, még nem tudták lemérni, jövőre érettségizik az első évfolyam.