Észak-Alföld

Ebbe a régióba Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és szabolcs-Szatmár-Bereg megye tartozik. Ez a terület az ország gazdaságilag leginkább elmaradott része. Itt a legrosszabbak a jövedelemviszonyok, az alacsony foglalkoztatottság pedig magas munkanélküliséggel párosul. Ebben az országrészben a legkisebb az emberek születéskor várható élettartama. Bár az infrastruktúra- és a közműfejlesztésben nagy előrelépéseket ért el a régió az elmúlt tíz évben, sok területen nem tudta ledolgozni lemaradását.

Az észak-alföldi régió területe 17 800 négyzetkilométer, népessége1 522 000 fő, átlagos népsűrűsége pedig 86 fő négyzetkilométerenként.

Népességi statisztikák

Az észak-alföldi térségben a legmagasabb az 1000 lakosra jutó élveszületések aránya az országban. Ez a szám 11,2 ezrelék, amivel kiemelkedik az ország többi nagytérsége közül, és jócskán meghaladja 9,7 ezrelékes országos átlagot. A térség halálozási aránya alacsony (13 ezrelék), nem éri el az országos értéket (13,5). A várható élettartam viszont csak 70,8 év, ami a lagalacsonyabb országos összehasonlításban.

Gazdasági statisztikák

A régió legnagyobb problémája a gyenge gazdaság. Itt a legalacsonyabb ugyanis (az országos átlag 63,4 százaléka) az egy főre jutó GDP, de itt a legkevesebb az átlagos bruttó jövedelem is, ami csak az országos érték 85,6 százaléka. A külföldi tőke is elkerüli az Észak-Alföldet. Az összes külföldi beruházás országos átlagának 24 százaléka jut erre a térségre mindössze.

Infrastruktúra, közművek és egészségügy

Az észak-alföldi térség kedvezőtlen gazdasági helyzetének egyik oka rossz közlekedése. A régióban nincs egyetlen kilométer autópálya sem. Bár az alacsonyabb rendű úthálózat elég kiterjedt, további problémát jelent, hogy az országos jelentőségű közutak aránya csak az összes út 27,7 százalékát teszi ki.

A térség a legnagyobb fejlődést az elmúlt tíz év során a közművesítésben érte el. A vezetékes vízzel rendelkező háztartások aránya 90,4 százalék, ami alig marad el az országos értéktől (92), pedig korábban jókora lemaradása volt a régiónak ezen területen. Hasonlóan sokat fejlődött a gázvezeték-rendszer is. Jelenleg a háztartások 70,2 százalékába jut el a vezetékes gáz, amivel a térség a negyedik legjobb gátzellátással rendelkező régió (az országos átlag 71,3). Jelentős elmaradások vannak ugyanakkor a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésében. Mindössze a lakások 32,8 százaléka van valamilyen szennyvízelvezető rendszerhez kapcsolva, ami jócskán elmarad az országos értékektől (51).

Rossz a térségben az egészségügy helyzete is. Itt a legmagasabb (2013) az egy háziorvosra jutó lakosok száma. Mindössze 74,4 kórházi ágy (ez a szám országosan 83,2) és 27,7 orvos (az országos átlag 36,2) jut 10 000 lakosra.

Foglalkoztatottság

Nagy problémát jelent a rossz foglalkoztatási helyzet is. Az országban itt a legalacsonyabb (csak 49,7 százalék) az aktív népességből dolgozók aránya. Ráadásul ehhez viszonylag magas, 7,8 százalékos munkanélküliségi ráta járul, ami jócskán meghaladja a hazai értéket (5,7), bár az EU-átlagot (8,2) nem éri el. A mezőgazdaságban dolgozók aránya (8,1) közel kétszer akkora, mint az EU-ban (4,4), de meghaladja az országos értéket is (6,2). Viszonylag magas az iparból élők száma (34,1 százalék), a szolgáltatásban dolgozók aránya (57,8) pedig nem éri el sem az országos (59,6), sem az uniós (68,8) átlagot.