Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter csütörtökön bejelentette: megkezdi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium átszervezését. A szervezeti átalakítás során új szervezeti egységek és új posztok jönnek létre, illetve jelentősen átalakul a háttérintézmények szerkezete. Az átszervezés során megtörténik a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy integrációja, valamint különválnak a politikai, a közigazgatási és a hatósági feladatok. Az átalakítás újabb pénzforrásokat is teremt a minisztérium számára, a hatékony működés pedig biztos alapokat teremt az uniós támogatások megszerzéséhez.

Az átszervezésnek alapvetően két oka van. Elsődleges cél, hogy közelebb kerüljön a minisztérium az emberekhez. Ezért azokon a területeken várható létszámemelés, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel. Másrészt a tárca vezetése egy olyan intézményt kíván létrehozni, amely nemcsak az uniós csatlakozás feltételeinek teljesítésére képes, hanem a csatlakozás után is stabil működést biztosít.

Tervek szerint a megújult minisztérium egy helyen, egy időben, teljes egységében és kölcsönhatásaiban foglalkozik majd a környezet, a természet és a vízügy kérdéseivel. Így várhatóan nem születhetnek egymásnak ellentmondó, egymást kioltó rendelkezések.

A tárca vezetője az átszervezés során környezet-egészségügyi miniszteri biztost nevez ki. A minisztérium a lakosság széles rétegeiben kívánja tudatosítani a környezeti és természeti értékek jelentőségét, erősíteni a környezettudatos gondolkodást. Ezért a miniszter önálló szervezeti keretet hoz létre a szemléletformálás, a környezeti oktatás, nevelés, valamint a társadalmi kapcsolatok minden formájának.

Stratégiailag fontos, hogy tudományos kutatások és elemzések adjanak biztos hátteret a minisztériumban végzett munkához. Ezért létrejön egy új, összevont kutatóintézetet, a Környezetügyi és Vízgazdálkodási Kutató Rt. Ezzel párhuzamosan Kóródi Mária megszünteti a botrányairól elhíresült Környezetgazdálkodási Intézetet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság bázisán létrejön az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hivatal, amely az európai követelményeknek megfelelő, középszintű végrehajtási intézmény lesz. Az átszervezés után a minisztérium nem foglalkozik egyedi és hatósági ügyekkel. Ezeket a továbbiakban az Országos Környezetügyi Főfelügyelőség végzi.

A szervezeti változások személyi változásokkal járnak. A miniszter új csapata a következő szakemberekből áll:
Közigazgatási államtitkár: Őri István
Normaalkotásért és közgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár: Erdey György
EU-integrációért, nemzetközi ügyekért és a stratégiáért felelős helyettes államtitkár: Schmuck Erzsébet
Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár: Rakics Róbert
Vízügyért felelős helyettes államtitkár: Váradi József
Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár: Haraszthy László