A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség megállapítása szerint Jászladány jegyzője jogszerűen adta ki a helyi alapítványi általános iskola működési engedélyét. Ugyanakkor törvénysértőnek minősítette a megyei közigazgatási hivatal e tárgyban hozott megsemmisítő határozatát.

Fekete Jenő, Jász-Nagykun-Szolnok megye főügyésze pénteken ismertette az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárának kérelmére a Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány létrehozásáról, illetve az ottani alapítványi iskola működéséről lefolytatott törvényességi vizsgálat megállapításait.

A részletekről szólva emlékeztetett arra, hogy a közhasznú alapítvány az általa működtetett Antal Mihály nevét viselő általános iskola nyilvántartásba vételéért 2002 márciusában nyújtotta be kérelmét a jászladányi jegyzőhöz, aki kisebb jelentőségű hiánypótlás után 2002 áprilisában jogszerűen döntött az iskola nyilvántartásba vételéről.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy az iskola működési engedélyének kiadására irányuló jegyzői eljárás szintén megfelelt az törvényben előírt jogszabályoknak, jelesül a közoktatási törvény idevágó passzusainak.

Fekete Jenő jelezte: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 2002. augusztus 30-án hozott határozatát - amelyben megsemmisítette Jászladány jegyzőjének határozatát - viszont törvénysértőnek találták, ezért a megyei főügyészség óvást nyújtott be a hivatalhoz e határozat hatályon kívül helyezése iránt.

A törvénysértést a főügyészség azzal indokolta: a megyei közigazgatási hivatal a határozat meghozatalakor figyelmen kívül hagyta a szerzett és gyakorlott jogok védelméhez fűződő, az államigazgatási eljárásban kötelező érvényű szabályt, miszerint felügyeleti intézkedés keretében a határozat nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha az jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogot sértene.

A főügyész hozzátette: a hivatal arra sem volt figyelemmel, hogy a közoktatási törvény értelmében a fenntartó iskolát tanítási évben nem szüntethet meg.

Fekete Jenő közölte azt is, hogy a megyei közigazgatási hivatal a jegyző működési engedélyét megsemmisítő határozata nyomán bekövetkezett intézkedések miatt az alapítványi iskola pedagógusainak munkaviszonyát megszüntették. Ezért az intézmény már nem rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel, így a működést engedélyező határozat jogszabálysértővé vált.

Tekintettel arra, hogy a közoktatási törvény szerint a fenntartó tanítási évben iskolát nem indíthat, a Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési Oktatási Közhasznú Alapítvány az új működési engedély iránti kérelmét csak a 2003/2004. tanévre vonatkozóan nyújthatja be.

A főügyész közölte, ha az alapítványi iskola nevelő-oktató munkájához a kellő személyi és tárgyi feltételek ismételten rendelkezésre állnak majd, a jászladányi jegyző jogszerűen rendelkezhet az intézmény működési engedélyének újbóli kiadásáról.

Kállai László a jászladányi cigány kisebbségi önkormányzat volt elnöke közölte: legyen bármilyen jogi vizsgálat, és hozzanak bármilyen megállapításokat, az alapítványi általános iskola létrehozását ellenzők nem változtatnak véleményükön. Álláspontjuk mellett azért tartanak ki, mert tiltakozásuk kezdete óta úgy gondolják, azok a cigány gyerekek, akiknek szülei képtelenek megfizetni a havi 3000 forintos tandíjat, hátrányba kerülnek a fizetős iskola beindulásával.

A jászsági faluban most roma polgárjogi szervezet megalakításán dolgozó volt kisebbségi elnök azt mondta, számára elképzelhetetlen, hogy civil szervezetük valaha is támogassa az alapítványi iskola újbóli létrehozását. Hozzátette: azon viszont gondolkodnak, ha az iskola újból indul, pályázati úton vagy más forrásokból szereznek annyi pénzt, amennyi elég lesz az összes rászoruló cigány gyerek beíratására, illetve tandíjának fedezésére. "Akkor ugyanis majd világossá válik, hogy az iskola valóban kirekesztő, mert a cigány tanulók csak mutatóban, nem pedig nagy létszámban kell nekik" - fogalmazott Kállai László.

Az Oktatási Minisztérium sajtóosztálya úgy nyilatkozott, hogy a megyei főügyészségi törvényességi vizsgálat írásos anyagának kézhezvételéig nem kívánnak állást foglalni.