Dankó István polgármester szerint a közelmúltban hozott bírósági ítéletek és főügyészségi vizsgálat megállapításai alapján 2003-ban újra indulhat a településen az alapítványi általános iskola. A helyi cigány önkormányzat korábban azzal érvelt az iskola ellen, hogy az alapítványi intézmény kirekesztő jellegű, és további hátrányt okoz a romáknak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2002. október 21-én hozott jogerős ítéletében kimondta, hogy az önkormányzat törvényesen adta bérbe iskolája egy részét az Antal Mihály Alapítványi Általános Iskolának. Ezt a bérbeadást a megyei közigazgatási hivatal minősítette korábban jogsértőnek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2002. november 15-én ismertetett megállapításai szerint Jászladány jegyzője jogszerűen adta ki a Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány által létrehozott iskola működési engedélyét, ugyanakkor törvénysértőnek minősítette a megyei közigazgatási hivatal e tárgyban hozott megsemmisítő határozatát.

Dankó István polgármester szerint a bírósági döntés és a főügyészségi vizsgálat "tálcán kínálná" számukra kártérítési pereket, ezektől azonban elállnak, ha az Oktatási Minisztériummal kompromisszumot tudnak kötni. Dankó István a kibontakozás lehetőségének tartja azt a tárgyalássorozatot, amelyet Hiller Istvánnal, a szaktárca politikai államtitkárával folytat a jászladányi iskolaügyben.

A polgármester elmondta azt is, hogy a képviselő-testület - mint fegyelmi bizottság - eljárást folytatott le az önkormányzati iskola igazgatója ellen, mert a vezető késve hajtotta végre az önkormányzat szeptember 2-án hozott határozatát és a polgármesteri utasítást. Ezek arról rendelkeztek, hogy az alapítványi iskola megszűnése miatt, diákjait és tanárait szervezeti átalakítás nélkül az igazgatónő vegye át az önkormányzati intézménybe. Mivel ez csak szeptember 23-án történt meg, az eltelt három hét alatt 16 tanulót szüleik a környező települések valamelyikének általános iskolájába íratták át. 

Dankó István közölte: a fegyelmi bizottság az iskola igazgatóját a legenyhébb büntetésben, megrovásban részesítette. Hozzátette: a fegyelmi eljárás lefolytatása után a képviselő-testület zárt ülésen úgy döntött, hogy az érintettet felmenti igazgatói megbízása alól, mert nem látja alkalmasnak az elkövetkező időszakban várható iskolaszervezési feladatok ellátására, ugyanakkor továbbra is megtarthatja közalkalmazotti munkaviszonyát, és az iskolában tanítói képesítésének megfelelően dolgozhat.

A helyi cigány önkormányzat korábban azzal érvelt az iskola ellen, hogy az alapítványi intézmény kirekesztő jellegű, és további hátrányt okoz azoknak a roma gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudják megfizetni a tandíjat, és a véleményüket sem kérte ki a települési önkormányzat.