Jogbizonytalanságot okoz, emiatt sérti a jogállam alapelvét, hogy a törvényes szerződést is semmisnek nyilváníthatják, ha a jó erkölcsbe ütközik. Tocsik Márta jogi képviselője, Jován László erre hivatkozva az ünnep után panaszt tesz az Alkotmánybíróságon - írja a Magyar Hirlap. Az ügyvéd a Legfelsőbb Bíróságot is megkeresi, és kérni fogja az október 22-én kihirdetett jogerős ítélet felülvizsgálatát. Erre január 16-áig van lehetőség.

Alapvető jogelveket sért a Legfelsőbb Bíróságnak (LB) az a döntése, amely szerint Tocsik Márta sikerdíjas szerződése törvényes ugyan, mégis semmis, mert nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközik. Jován László ügyvéd erre hivatkozva két jogorvoslati kérelmet terjeszt elő: az egyiket az Alkotmánybíróságnak, a másikat a Legfelsőbb Bíróságnak küldi meg. Erre január 16-áig van módja, hiszen akkor jár le az a 60 napos határidő, amelyet az október 22-én kihirdetett ítélet november 16-ai kézbesítésétől számítanak.

A jogi képviselő a polgári törvénykönyv (Ptk.) egyik szabályának vizsgálatát, megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az AB-nek ugyanis módja van rá, hogy alkotmányjogi panasz alapján elvégezze annak a jogszabálynak az utólagos kontrollját, amelynek alkalmazásával meghozták a sérelmes az ítéletet.

Jován László ugyanakkor január közepéig megkeresi a Legfelsőbb Bíróságot is, és kéri, hogy vizsgálják felül az LB polgári tanácsának októberi határozatát. Szerinte az ítélet ellentétes az LB-nek egy korábbi döntésével, mely október 7-én kelt. Ez a Vektor Rt. 15 százalékos sikerdíját sem találta a jó erkölcsbe ütközőnek, a későbbi végzés viszont Tocsik tízszázalékos díjazását is elmarasztalta. Az ügyvéd álláspontja az, hogy jogegységi határozatra lenne szükség, amely áttekintené, hogyan lehet etikátlan egy olyan szerződés, amely mindenben megfelel a jogszabálynak - írja a Magyar Hírlap.