Összesen 31 magyar katona utazik január vége és március között Afganisztánba, ahol az elmúlt napokban helyszíni szemlét tartott a hadsereg több tisztje. A kiutazó katonáknak az országot jellemző veszélyes politikai helyzet mellett extrém időjárásra is készülni kell: napi 30-40 fokos hőmérsékletingadozás is előfordulhat. A magyar hadsereg az afganisztáni küldetést tartja a legveszélyesebbnek azok közül, amelyekben magyar katonák is részt vesznek.

Forrás: ORIGO
Isaszegi János dandártábornokFotó: Barakonyi Szabolcs

Összesen 31 magyar katona, köztük egy 25 fős orvoscsoport utazik január vége és március eleje között Afganisztánba - közölte pénteken sajtótájékoztatón Isaszegi János dandártábornok, a hadsereg műveleti központjának vezetője. A katonák a német-holland vezetésű ISAF-3 (International Security Assistance Force - Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő) misszióban vesznek majd részt.

Ez a harmadik békemisszió, amelyik Afganisztánban teljesít szolgálatot az ENSZ erre vonatkozó 2001-es decemberi határozata óta. Az első missziót a britek, a másodikat a törökök vezették. A misszió célja hogy Kabulban és közvetlen térségében támogatást nyújtsanak az afgán állami apparátusnak, és az ott dolgozó ENSZ-képviselőknek.

Eredetileg őralegységet küldtünk volna

A Magyar Honvédség német felkérésre vesz részt a küldetésben. Az orvos-kontingens küldéséről 2002 decemberében döntött az Országgyűlés, 50 fős keretben maximálva a kiküldhető katonák számát. Az eredeti vállalásban ugyan őralegység kiküldése szerepelt, ám az ellenzék nyomására végül orvoscsoport kiküldése mellett határoztak, melyhez a küldetést vezető németek is hozzájárultak.

Magyar katonák a világban
Jelenleg 759 magyar ka-tona vesz részt külön-böző békefenntartó missziókban a világ számos táján, Nyugat-Szaharától Cipruson át Örményországig. A ma-gyarok többek között katonai megfigyelőként, fegyverzet-ellenőrként, békefenntartóként végzik feladataikat. A legna-gyobb létszámú magyar haderő a délszláv állam-ok területén tevékenyke-dik. Itt több mint 800 fő végzi feladatát, de jelentősebb számban állomásoznak magyar katonák Cipruson is, itt 116-an vigyáznak a békére.

A 31 fős magyar küldöttség zöme - 25 fő - tehát egészségügyi feladatokat lát majd el. Négyen támogató feladatokat kaptak, míg két fő - törzstisztként - az ISAF főparancsnokságán, illetve a KMNB (Kabul Multinational Brigade - Kabul Többnemzetiségű Dandár) parancsnokságán dolgozik majd. Legelsőnek a két törzstiszt utazik ki Kabulba január 26-án, őket követi a támogató csoport február 8-án, majd az orvosok március elsején. A küldetés hivatalosan hat hónapig tart, ezen felül számolnak még az utazással, és az átadás-átvétellel eltelt idővel is, ami összesen körülbelül egy plusz hónapot jelent.

A küldetés esetleges meghosszabbításáról Isaszegi dandártábornok elmondta, hogy ehhez is parlamenti döntés szükséges, amennyiben a következő ISAF-missziót vezető államtól - amelynek a kiléte egyelőre ismeretlen - felkérés érkezik. A következő misszió megszervezésére várhatóan idén április-májusban kerül sor.