Kibővítik a Terror Házát működtető alaptítvány kuratóriumát. A kulturális miniszter szerint szigorúan szakmai alapon választják ki az új tagokat.

Görgey Gábor kulturális miniszter közölte, hogy kibővítik a Terror Házát fenntartó alapítvány kuratóriumát. A miniszter a történész, levéltáros és múzeumi szakmai szervezeteket, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetét kéri fel arra, hogy tegyenek javaslatot az új kuratóriumi tagokra.

A kormány január 10-i határozata értelmében a XX. századi terror teljes körű és hiteles bemutatása érdekében a kiállítás jelenlegi - a kommunizmus évtizedeit bemutató - tematikáját ki kell egészíteni a század mindenfajta üldöztetésének feldolgozásával, így például a nemzetiszocialista korszak alapos történelmi dokumentáción alapuló bemutatásával.

A kormányhatározat szerint ennek érdekében meg kell vizsgálni a múzeum tereinek bővítését, és az új feladatokra tekintettel át kell tekinteni az intézményt fenntartó közalapítvány alapító okiratát. A tárca közleménye szerint a kulturális miniszternek január 31-ig kell javaslatot tennie a közalapítvány kuratóriumának bővítésére.