Bárándy: jelentős előrelépések az igazságügyben

Az igazságügyben jelentős előrelépés történt a bírói fizetések terén. A büntetés-végrehajtás viszonyait érzékelhetően javítja, hogy várhatóan az idén új börtönök építése kezdődik meg. A közösségi jog magyarra fordításában még vannak ugyan lemaradások, de ezek nem behozhatatlanok - állítja Bárándy Péter igazságügy-miniszter.

Bárándy Péter igazságügy-miniszter az igazságszolgáltatás anyagi ellátottságáról szólva elmondta: nagy eredménynek tartja, hogy 2003-ban megvalósul a bírói javadalmazás 50 százalékos emelése. "Lomnici Zoltánnal, a Legfelsőbb Bíróság (LB) és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnökével vállvetve küzdöttem a méltatlanul alacsony, uniós viszonylatban is tarthatatlan bírói fizetések növeléséért. Tudomásul kell venni, hogy aki a politikában akar elérni valamit, csak kompromisszumok révén teheti. Az idei év folyamán két részletben megvalósuló, összességében 50 százalékos emelést én egy igen jó kompromisszumként, sikerként könyvelem el" - fogalmazott Bárándy.

Elmondta, hogy ezen túlmenően egy-két éven belül törvényben rögzíthető a bírói fizetésemelés a mindenkori végrehajtó hatalomtól független automatizmusa, amely kiszámítható előmeneteli rendszert teremt majd a harmadik hatalmi ágban. Ehhez pedig kapcsolódik majd a bírói nyugdíjak rendezése.

Hozzátette: egy már elfogadott törvény ez évtől biztosítja, hogy az OIT bármifajta kormány-beavatkozás nélkül dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés elé a költségvetés bírósági fejezetét. Bárándy szerint mindez együtt megnyugtatóan garantálja majd, hogy a harmadik hatalmi ág ne csupán jogszabályi, intézményi, de teljes anyagi függetlenséget is élvezzen.

"Mindezen túl határozottan támogatom a kormányban Lomnici Zoltánnak azt a Kiss Elemér kancelláriaminiszterhez már hivatalos levélben is eljuttatott javaslatát, hogy az LB végre kapja vissza méltó helyét a kúria Kossuth téri épületében" - közöltem a miniszter.

Bárándy szerint a jelenlegi tarthatatlan börtönviszonyok unió által megkövetelt állapotokhoz közelítése, a rendkívüli zsúfoltság mérséklése érdekében elengedhetetlen új börtönök építése. Elmondta, hogy e téren az igazságügyi kormányzat előrehaladott tárgyalásokat folytat több céggel, és ha a Pénzügyminisztérium lehetségesnek tartja az ehhez szükséges állami garanciavállalást, már idén megindulhatnak a beruházások.

Bárándy ugyanakkor azt is elmondta, hogy bár az EU-csatlakozás ünnepi, kivételes esemény lesz az ország történelmében, megítélése szerint amnesztiára nem ad okot. "Az általános amnesztia akkor lehet indokolt, ha például egy rendszerváltást követően vagy a büntető jogszabályokban bekövetkezett paradigmaváltás nyomán az elítéltek egyes csoportjai olyasmi miatt töltik büntetésüket, ami már nyilvánvalóan nem számít bűncselekménynek. Ellenkező esetben a közkegyelmi rendelkezés devalválja az igazságszolgáltatást" - állította Bárándy Péter.

Az igazságügyi tárca vezetője elmondta, hogy a minisztériumban jól halad a közösségi jogi szövegek nyersfordítása. Bizonyos lemaradás van ugyanakkor a nyelvi és szakmai lektorálás terén, de ez nem behozhatatlan. "Az IM még időben hozzáférhetővé teszi a jogalkalmazók számára az EU-szabályokat magyar nyelven is" - ígérte a miniszter. "Az elvégzett munka folyamatosan nyomon követhető a minisztérium honlapján" - tette hozzá.

Az IM kormányzati szerepéről szólva a tárca vezetője közölte: bár a politikai alku adott esetben elkerülhetetlen, az IM szakmaisága meghatározó, és ma elképzelhetetlen a kodifikáció olyanfajta politikai szempontú kancelláriai felügyelete, ami az előző ciklusban érvényesült.

Bárándy Péter szerint elsősorban a kétharmados parlamenti támogatást - a kormánypártok és az ellenzék együttműködését - igénylő kérdésekben van meg annak a veszélye, hogy a politika felülírja a szakmai szempontokat. Erre példa az EU-csatlakozással kapcsolatos alkotmánymódosítás, ami szakmailag nem kielégítő, és még további jogalkotási teendőket von maga után. "Az ez évi jogalkotási programban szereplő kétharmados médiatörvény, illetve a kisebbségek parlamenti képviseletének megalkotása is elsősorban politikai kompromisszum kérdése" - tette hozzá az igazságügyi miniszter.

Bárándy Péter a politikai alkuk témakörével kapcsolatban egy kérdésre válaszolva megjegyezte: ma sem tartja szerencsésnek, hogy a tárca személyi kérdéseit illetően a két kormánypárt eltért a vele kötött megállapodástól, és egy pártszempontból megosztott irányítású minisztériumot hozott létre. "Az viszont már szerencse a szerencsétlenségben, hogy Hankó Faragó Miklós politikai államtitkár úrral személyes barátságot kötöttünk, és kiválóan tudunk együttműködni" - tette hozzá Bárándy Péter.