A kisebbségi ombudsman vizsgálata szerint súlyosan diszkriminálják a roma gyerekeket a pátkai általános iskolában. A vizsgálatból kiderül: a romák csak műanyag tányérból ehetnek és az iskola egy másik szárnyában tanulhatnak, speciális osztályokban. "A tanárok láthatóan nem voltak tisztában azzal, hogy jogsértést követnek el, a diszkriminatív eljárásokról, mint az adott helyzetben egyedül lehetséges megoldási módokról szóltak" - áll a kisebbségi biztos jelentésében.

Más étkészletből és más időpontban ehetnek csak  a cigány gyerekek a pátkai iskolában - írja a több, pátkai roma szülő panasza miatt indult eljárását lezáró jelentésében Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman.

A Fehér megyei Pátka község iskolájában a roma gyerekek műanyag tányérból, míg nem roma társaik porcelán étkészletből ebédeltek az ombudsmani vizsgálatig. A roma gyerekeket egy kivételével gyógypedagógiai képzésbe irányította az arra illetékes szakértői bizottság, oktatásuk az iskola épületének külön szárnyában, a többiektől teljesen elkülönítve folyik.

Kaltenbach Jenő vizsgálatából kiderül: a 28 eltérő tanterv alapján tanuló gyerek közül a négy nem roma a többi diákkal együtt, a 24 roma pedig - a közoktatási törvénybe ütközően - két külön osztályban tanulhat. "A különbségtételnek objektív, a gyerekek származásától független indokát a vizsgálat nem tudta megállapítani" - fejti ki a biztos, aki szerint, úgy tűnik, mintha a vizsgálatot kezdeményező kérése determinálná a bizottságot: a roma gyermekeknél az óvoda már eleve a speciális oktatást kéri.

Kaltenbach szerint a helyszíni vizsgálat legszomorúbb tapasztalata az volt, hogy a pedagógusok a legnagyobb természetességgel beszéltek az iskolában előforduló megkülönböztetés formáiról. "Láthatóan nem voltak tisztában azzal, hogy jogsértést követnek el, a diszkriminatív eljárásokról, mint az adott helyzetben egyedül lehetséges megoldási módokról szóltak. Amikor a helyzet megváltoztatásáról beszéltünk, nehezményezték fellépésünket" - áll a jelentésben.

A cigány anyanyelvű gyerekek képességeinek felmérésekor - írja az ombudsman - hátrányos tényezőként veszik figyelembe a magyar nyelv hiányát. Kaltenbach ezzel kapcsolatban kifogásolja, hogy nem esik szó tolmács alkalmazásáról, vagy a cigány nyelvet beszélők segítségül hívásáról. "Így felmerül: vajon így megbízható eredménnyel tudta-e felmérni a bizottság az érintett gyerekek képességeit?" - írja a kisebbségi ombudsman. Az elkülönülést az iskola, a települési önkormányzat és annak intézményei tudják megváltoztatni, nem pedig a kirekesztettség világában élő roma kisebbség - írja az ombudsman, aki többek között a gyerekek közös ebédeltetését, igény esetén a cigány kisebbségi oktatás bevezetését, valamint az iskola együttműködését kéri a speciális oktatásban résztvevő gyermekek integrációjával foglalkozó Ec-Pec Alapítvánnyal.

Az iskola igazgatója, Benke Dénesné az RSK-nak elmondta, mielőtt reagálna az ombudsmani megállapításokra, alaposan át szeretné tanulmányozni a jelentést.

Berkes Béla - Roma Sajtóközpont