Az átvilágítóbírák soros elnöke közleményben tudatta, hogy Gergely Gáspár, a Csömöri Hírmondó felelős szerkesztője 1977 és 1983 között III/III-as ügynök volt. Az átvilágítóbírák decemberben lemondásra szólították fel a szerkesztőt, majd múltját nyilvánosságra hozták. Gergely Gáspár ugyanakkor azt állítja, hogy még decemberben írásban lemondott a posztjáról, igaz, a lemondásáról az átvilágítóbírákat külön nem értesítette. A törvény szerint azonban ezt meg kellett volna tennie.

Az átvilágítóbírák soros elnökének közleményében, melyet az MTI-n keresztül adott közre, az áll: Gergely Gáspár, a Csömöri Hírmondó felelős szerkesztője "Hortobágyi László" fedőnévvel 1977. szeptember 21. napjától 1978. augusztus 4. napjáig titkos megbízottja volt a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as osztályának, majd 1978. augusztus 15. napjától 1983. július 25. napjáig titkos megbízottja volt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztályának. Szerepelt a Belügyminisztérium 0157-762-0. számú hálózati nyilvántartó kartonján és a fent megjelölt időszakban folyamatosan jelentést adott a Hajdú-Bihar Megyei, illetve a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as osztályainak.

Az átvilágítóbírák decemberi határozatukban feszólították Gergely Gáspárt - aki ügyének tárgyalásakor sem jelent meg a testület ülésén -, hogy 30 napon belül mondjon le tisztségéről. Mivel ennek a felelős szerkesztő nem tett eleget, legalábbis erről nem értesítette az átvilágítóbírákat, ahogy az elő van írva a jogszabályokban, a törvény értelmében a bizottság határozatát a 30. napot követő 15. nap elteltével a Magyar Közlöny személyi részében és a Magyar Távirati Iroda útján nyilvánosságra hozták.

Gergely Gáspár az [origo]-nak ugyanakkor azt állította, hogy még tavaly decemberben írásban lemondott posztjáról. Igaz, a levelet csak az önkormányzatnak küldte el, az átvilágítóbíráknak nem. Gergely Gáspárnak nem a felelős szerkesztés volt a fő munkája, a helyi sportcsarnokban dolgozik, illetve van egy vállalkozása. A lap szerkesztését állítása szerint ingyen végezte. Múltjának nyilvánosságra hozása megdöbbentette, mert mint mondta, ennek nyilvánvalóan erkölcsi, anyagi és egzisztenciális következménye is lehet. Gergely Gáspár közölte: magyarázatot kér az átvilágítóbíráktól, bár hozzátette: utólag ennek már nincs nagy jelentősége.

Az átvilágítóbírák határozatának indoklásában az alábbiak szerepelnek: Gergely Gáspárt 1977. szeptember 21-én a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as osztályának hivatásos tisztje titkos megbízottként beszervezte hálózati feladatok ellátására. Az ellenőrzött személy "Hortobágyi László" fedőnéven dolgozott a belső elhárítás hálózatában. Ekkori munkahelye a Debrecen, Maróthy u. 17/d. szám alatt található megyei Művelődési Központ volt, ahol ifjúsági klubvezetőként dolgozott. A foglalkoztatás vonala a belső elhárítás kulturális népművelési ága volt.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as osztálya 1977. szeptember 21-én nyitotta meg a munkadossziéját M-37542. számon, melyet 1978. augusztus 4-én zártak le. A dosszié Gergely Gáspár által a környezetében élő személyekről szóló jelentéseket tartalmazza.

A titkos megbízottként tevékenykedő Gergely Gáspár a tartótisztjének jelentette, hogy 1978. július 1-től munkahelyet változtat és a Nógrád megyei Palotás községbe költözik, ahol a Művelődési Ház vezetője lesz. Kifejezésre jutatta, hogy amennyiben az új munkahelyén igényt tartanak szolgálataira, úgy készséggel segít a szervezetnek.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as osztályának 1978. augusztus 15-én megnyitott, majd 1983. július 25-ig nyilvántartott M-39831. számú munkadossziéja szerint Gergely Gáspár új lakhelyén is felvette a kapcsolatot a belügyi szervek belső elhárítást végző munkatársaival és titkos megbízottként változatlan fedőnévvel hasonló hálózati munkát végzett és folyamatosan jelentett a környezetében megforduló emberekről.

A bizottság megállapította, hogy az ellenőrzött személy jelenleg a "Csömöri Hírmondó" közéleti lap felelős szerkesztője. A lap Csömör önkormányzatának információs lapja - áll az MTI-n keresztül közzétett határozatban.

Az újságírók átvilágítása 2002 szeptemberében kezdődött meg. Az átvilágítás érint minden olyan országos, regionális, megyei és helyi közéleti lapot, napi, heti- és havi lapot, amelyek alkalmasak a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális közélet formálására. A törvény értelmében minden 1972 előtt született  főszerkesztőt és helyetteseit, szerkesztőt, olvasószerkesztőt, rovatvezetőt, továbbá minden főmunkatársat át kell világítani. A törvény rendelkezései alapján az átvilágító bizottságok kötelesek azon személyeket lemondásra felszólítani, akik érintettnek minősülnek. Amennyiben ennek a felszólításnak nem tesznek eleget, az érintettség tényét nyilvánosságra hozzák.