Répássy kérdései és a miniszter válaszai Ron Werberről

Répássy Róbert fideszes képviselő tíz írásbeli kérdést nyújtott be korábban Kiss Elemér volt kancelláriaminiszterhez. Kérdéseiben a politikus Ron Werber, az MSZP kampánytanácsadójának kormányzati megbízásával kapcsolatban érdeklődött. Répássy Róbert azt akarta megtudni, milyen feladattal bízta meg a Miniszterelnöki Hivatal Ron Werbert, az MSZP kampánytanácsadóját, mi alapján esett a választás Werberre és mi alapján állapították meg a 10 ezer dolláros megbízatási díjat.

Milyen feladat elvégzésével bízta meg a Miniszterelnöki Hivatal Ron Werbert, az MSZP állandó kampánytanácsadóját?

Ron Werber a Miniszterelnöki Hivatal struktúrájának és működési mechanizmusainak külföldi modellekkel való összehasonlítására, és az azokból leszűrhető tanulságok átfogó elemzésére kapott megbízást. A megbízás célja egy hosszú távú, több kormányt is kiszolgálni képes modell megalkotása volt. Tizenkét éve működő demokráciánkban napjainkban állítjuk fel azokat az intézményi struktúrákat, amelyek immár súrlódásmentes, folytonos átszervezést nem igénylő munkafolyamatokat képesek működésük során alkalmazni.

Folytatott-e vizsgálatot Keller László közpénzügyi államtitkár a Miniszterelnöki Hivatal és Ron Werber közötti megbízási szerződéssel kapcsolatban? Ha eddig még nem, tervezi-e a jövőben, hogy vizsgálatot indít az ügyben?

Keller László politikai államtitkár úr nem folytatott vizsgálatot ebben az ügyben, és nem is tervez ilyen vizsgálatot.

Milyen szakmai szempontok és referenciák alapján esett a Miniszterelnöki Hivatal választása Ron Werberre egy szakmai jellegű tanulmány megrendelésekor?

Ron Werber az elmúlt évtizedekben a közepes létszámnagysággal működő szervezetekre vonatkozóan számos külföldi országban bizonyította tehetségét a vezetéselmélet, a szervezéstudomány gyakorlatba való átültetése, működtetése és tesztelése területén.

Pontosan milyen összegű megbízási díjat fizetett a Miniszterelnöki Hivatal Ron Werbernek egy tanulmány elkészítéséért?

A megbízási díj kétmillió háromszáznegyvenezer forintnak megfelelő amerikai dollár volt.

Mi alapján állapították meg a Miniszterelnöki Hivatal által Ron Werbernek kifizetett megbízási díj összegét?

A Miniszterelnöki Hivatal tájékozódott a hasonló jellegű tanulmányok piaci árait illetően, és ezek alapján a Ron Werber által felajánlott, a szokásos piaci árak, tanácsadói óradíjak 80%-át tartalmazó ajánlatot megfelelőnek találta.

Nyilvános-e az a 10.000 dollárt érő tanulmány, amelyet Ron Werber készített a Miniszterelnöki Hivatal számára? Amennyiben nem, mi az oka ennek és ki döntött a tanulmány "titkosításáról"?

A tanulmány egy több hónapos kutató és elemző munka eredménye. Úgynevezett belső nyilvánosságra készült, amelynek lényege a következő. A tanulmány nyilvános a Miniszterelnöki Hivatal mindenkori érintett vezetői számára. Azonban - ahogyan ez más intézményekben sem szokás - a szervezetet és a működést érintő részletkérdéseket tartalmazó, kvázi minőségbiztosítási, szervezeti, információ-megosztási modellel egyenértékű tanulmányt a Miniszterelnöki Hivatal nem hozhatja nyilvánosságra.

Tervezi-e a Miniszterelnöki Hivatal Ron Werber további foglalkoztatását és újabb tanulmányok elkészíttetését? Lesz-e esélye másnak is arra, hogy tanulmány készítésével elősegítse a kormányzati munka hatékonyabbá tételét?

Ron Werber - amennyiben most készített tanulmányával nagy valószínűséggel bizonyítani tudja, hogy az általa megalkotott modellstruktúra kiállja a hatékonyság próbáját - jelentős referenciával fog rendelkezni az államigazgatást érintő szervezési kérdésekben, s mint ilyen, vélhetően felkérést fog kapni további esetekben is, amikor megítélésünk szerint- az ő szaktudására lesz szükség. A felkérés azonban - mint jelen esetben is - ajánlattételre fog vonatkozni, és ajánlattételre - mint jelen esetben is - más szakértők is felkérést fognak kapni. A meghívásos ajánlatkérésre a megbízás bizalmi jellege miatt van szükség.

A 10.000 dolláros tanulmány elkészítésére vonatkozó megbízáson túl van-e a Miniszterelnöki Hivatal és Ron Werber között bármilyen megbízási vagy egyéb jellegű jogviszony?

A tanulmányhoz kapcsolódóan Ron werber egy folyamatos monitoring lefolytatását is vállalta, ezért rendszeres, visszacsatolást lehetővé tevő mintavételes-megfigyeléses ellenőrzést hajt végre munkája nyomán az egyes szervezeti egységekben. Más egyéb jogviszonyban Ron Werber a Miniszterelnöki Hivatallal jelenleg nem áll, minden, a Miniszterelnöki Hivatal részére végzett tevékenysége az előzőekben ismertetett jogviszony keretében történik.

Milyen javaslatokat tett Ron Werber a kormányzati munka hatékonyságának javítása érdekében a Miniszterelnöki Hivatalnak és ennek nyomán kívánnak -e változtatni a Medgyessy-kabinet eddigi kormányzati gyakorlatán?

A Ron Werber vezetésével készített szervezeti, információ-megosztási, munkaszervezési folyamatokat leíró tanulmány nem kormányzati gyakorlatra, hanem a munka szervezésére vonatkozó ajánlásokat fogalmazott meg. Ennek nyomán került és kerül sor a Miniszterelnöki Hivatal, a Miniszterelnöki Kabinet szervezetének átalakítására, a hatáskörök, feladatok, információáramlási/megosztási struktúrák pontosítására, meghatározására. Aki jártas szervezetek működésében, tudja, hogy a változó feltételek változó, ám minden pillanatban pontosan meghatározott és szabályozott munkaszervezetet igényelnek. E tanácsok nem politikai, hanem szervezeti jellegűek, ezért egy kormány kormányzati gyakorlatát nem érintik.