Volt ügyfele kér kegyelmet Bárándytól

Vasilescu János ismert műgyűjtő kegyelmi kérvénnyel fordult a köztársasági elnökhöz, fia érdekében. Az igazságügy-miniszternek ilyenkor segítenie kell a köztársasági elnököt a döntésben, például véleményeznie kell a kérést. Ifjabb Vasilescut korábban 3 évi szabadságvesztésre ítélték önbíráskodás miatt, mivel önkényesen járt el apjával fennálló örökségi vitájukban, de a felek nem sokkal az ítélet előtt kibékültek. Apja és fia örökösödési perében Bárándy képviselte az idősebb Vasilescut, aki meg is nyerte a pert. Bárándy szerint ha felmerül az összeférhetetlenség, a helyettesítés szabályai szerint járna el - írja a Magyar Hírlap.

Korábbi ügyfele, idősebb Vasilescu János kéri a fia ellen hozott ítélet felfüggesztését az igazságügy-minisztertől. A Magyar Hírlap információi szerint az idősebb Vasilescu azt kéri a köztársasági elnöktől, hogy részesítse kegyelemben fiát, ifjabb Vasilescu Jánost. Az ifjabb Vasilescut a Fővárosi Bíróság önbíráskodás és könnyű testi sértés vétségéért január 14-én jogerősen háromévi szabadságvesztésre ítélte. A fiú - segítők révén - részt vett apja bántalmazásában: műszereket vitt el közös cégük telephelyéről, és elszállíttatta apja lakásából azoknak a műkincseknek egy részét, amelyek egyébként őt elhunyt édesanyja után megillették - írja a Magyar Hírlap.

A lap úgy tudja, hogy az ismert műgyűjtő - felesége halála után - azért nem adta ki fiának az anyai örökséget, mert szerette volna egyben tartani és közkinccsé tenni a páratlan értéket. A hagyatéki per utolsó stádiumában idősebb Vasilescut Bárándy Péter ügyvéd képviselte a Legfelsőbb Bíróságon. A bíróság 2002. márciusában az apa javára döntött: hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, amely az apát több tízmillió forint értékben a hagyaték kiadására kötelezte.

Az új eljárásban azonban apa és fia egyezséget kötött: idősebb Vasilescu vállalta, hogy kifizeti még fennálló tartozását, de ekkor már nem Bárándy képviselte a műgyűjtőt, mivel miniszteri kinevezése miatt visszaadta megbízását. Az egyezség alig pár nappal a fiúra nézve hátrányos büntető ítélet meghozatala előtt történt, de a bírókat már nem befolyásolhatta a kibékülés.

A családi vitában tisztjéből fakadóan részt kell vennie Bárándynak is, nyilatkoznia kell: teljesíthetőnek látja-e a kérést, és továbbítania kell az ügyet Mádl Ferenchez. Ha az államfő kegyelmet ad, azt is a miniszternek kell ellenjegyeznie. Bárándy Péter a Magyar Hírlapnak elmondta, hogy még nem tud a kérelemről, de ha felmerülne az összeférhetetlenség a helyettesítés szabályai szerint oldaná meg feladatát. A lapot a köztársasági elnök hivatalában is úgy tájékoztatták, hogy előfordult már hasonló eset, akkor a belügyi tárca vezetője járt el helyettesként.