- Arra kértek fel, hogy objektív és professzionális szervezeti értékelését adjam a kabinetnek. Csapatom és jómagam heteken át készítettünk interjúkat a Medgyessy-kabinet több tucat alkalmazottjával. Elemeztem a jelenlegi rendszer működését, és végül néhány javaslatot tettem, hogyan lehetne javítani a szervezet munkáján. Csak egyetlen célom volt, bemutatni, hogy miként lehet hatékonyabbá tenni a munkát.

Elemzésemnek semmi köze a politikához, a kormányzati stratégiához vagy bármiféle államtitokhoz. Bizalmas javaslataim kizárólag a miniszterelnöknek és kabinetfőnökének szóltak, és ennek így is kell maradnia. Ennek a dokumentumnak a nyilvánosságra hozatala ugyanis a kabinet jó néhány munkatársát kellemetlen helyzetbe hozhatja, akikkel a jelentés elkészítéséhez szükséges mélyinterjúkat készítettem. Ez teljesen erkölcstelen és igazságtalan lenne velük szemben.

Szakmai integritásom nem teszi lehetővé, hogy az interjúkban mondottak nyilvánosságra kerüljenek. Nem tudom, ki állította azt a képtelen dolgot, hogy itt államtitokról van szó. Itt szakmai etikáról van szó, amit nem lehet megsérteni. Nem szabad megengedni, hogy két párt közötti politikai harc miatt ez a szakmai etika sérüljön.

Két remek magyar szakemberrel dolgoztam, akiket erre a projektre kértem fel, akik gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek a kormányzati munka és a szervezetek értékelése területén. Lelkiismeretem tiszta, mint Budapest szép kék ege, és senkinek nem engedem, hogy a szakmai integritásomat kockára tegye.

Szerintem a dokumentum első öt oldala, amely a projekt célját és módszertanát ismerteti, nyilvánosságra kerülhet, de ezenkívül semmi több. A miniszterelnöki kabinetben dolgozóknak elköteleztem magam, s az interjúk elkészítése előtt megígértük nekik, hogy mindez egy belső szakmai elemzéshez készül. Senki sem másíthatja meg az ezeknek az embereknek adott szavamat.