Bírósági ítélet után sem kap segélyt a roma nő

2003.03.04. 10:27

Sorozatosan kibújik a bírósági döntés teljesítése alól a sóshartyáni önkormányzat azzal, hogy nem fizeti ki az ápolási támogatást Balázs Csabánénak, aki éveken keresztül önerőből látta el teljesen magatehetetlen férjét. Az önkormányzatot eddig négyszer kötelezte a Nógrád Megyei Bíróság arra, hogy tárgyalja újra a roma asszony korábban mindig elutasított segélykérelmét.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda - Fehér Füzetek néven - minden évben összeállítást készít az iroda jogászai által képviselt ügyekről, amelyekben nemzeti, vagy etnikai diszkriminációt állapítottak meg. Minden évben számos ilyen jellegű ügye van az irodának, melyekben a törvényi szabályozás hiányosságai miatt nehéz jogorvoslattal élni. A legtöbb ügy ezért nem is diszkrimináció, hanem személyiségi jogok megsértése miatt zajlik.

A nógrád megyei Sóshartyánban élő Balázs Csabáné esete is ilyen. A roma asszony ugyanis három éve hiába küzd azért, hogy megkapja a község önkormányzatától teljesen magatehetetlen férje ápolása után járó támogatást. Annak ellenére, hogy az asszony már négy alkalommal jogerősen megnyerte az ápolási díjért folyó pert a sóshartyáni önkormányzattal szemben a Nógrád Megyei Bíróságon. Az önkormányzat azonban minden alkalommal újabb érvekre hivatkozva tagadja meg az asszonytól az ápolási díj kifizetését.

Balázs Csabáné vitája az önkormányzattal 2000 áprilisában kezdődött. Az asszony ekkor fordult az önkormányzathoz azzal a kérésével, hogy támogassák önálló életvitelre és önkiszolgálásra képtelen férje ápolását. A férfi ellátását az asszony és családja 1989 óta önerőből oldotta meg. Balázs Csabáné 2000-ben mégis rákényszerült, hogy az önkormányzat támogatását kérje, mivel 1999-ben megszűnt korábbi munkahelye, ezért elvesztette állását. Újabb állást pedig nem tudott vállalni, mert - mint az [origo]-nak elmondta - családja már nem tudott segíteni az ápolásban, mivel teljesen belefáradtak a beteg ellátásába.

Az asszony kérelmét az önkormányzat 2000 augusztusában elutasította. Mikor először utasították el a kérelmemet megkérdeztem a polgármestert, hogy miért nem fogadták el, de ő csak annyit mondott, hogy nem kapom meg és kész, ha akarok menjek a bíróságra - mondta Balázs Csabáné. Hozzátette: az önkormányzat már 1991-ben és 1994-ben is visszautasította az ápolási díjra vonatkozó kérelmemet, de akkor még tudott munkát vállalni férje ellátása mellett is, ezért annyiban hagyta az ügyet.

Az önkormányzatot a Nógrád Megyei Bíróság már négyszer kötelezte a határozat újratárgyalására, azonban a sóshartyáni képviselőtestület, mindig újabb kifogásokra hivatkozva elutasította a kérelmet. Első alkalommal az önkormányzat azzal indokolta a fizetés megtagadását, hogy az asszony nem nyújtott be orvosi igazolást kérelme mellé. Balázs Csabáné szerint viszont neki a polgármesteri hivatalban mondták, hogy ilyen igazolásra nincs szükség az ápolási díj odaítéléséhez. A bíróság 2000 novemberében hozott ítéletében kimondta, hogy az önkormányzat elutasító határozatával több ponton is megsértette az államigazgatási eljárást: egyrészt azért, mert hónapokon keresztül nem döntött az ügyről, holott már a kérelem benyújtása utáni első ülésén meg kellett volna ezt tennie. Másrészt azért, mert nem tájékoztatta az asszonyt arról, hogy a kérelemhez orvosi igazolást kell csatolni. A bíróság így a kérelem újratárgyalására szólította fel a sóshartyáni önkormányzatot, derül ki a NEKI esetleírásából.

Másodszor arra hivatkozva utasította el az önkormányzat a kérést, hogy a férj - az önkormányzat háziorvosának megállapítása szerint - nem szorul ellátásra. A igazságügyi orvosszakértő azonban az újabb eljárás során megállapította, hogy Balázs Csaba nem képes az önellátásra és állapotában nem várható javulás sem, így ismét a kérelem újratárgyalására szólította fel a bíróság az önkormányzatot. A testület azonban ezt követően sem fizette ki az asszonynak az ápolási díjat, arra hivatkozva, hogy az önkormányzatnak nem kötelező ilyen támogatást nyújtania. Az önkormányzat álláspontjának védelmében az ápolási díj eltörléséről utólag rendeletet is hozott.

Mikor Balázs Csabáné újabb keresetet nyújtott be, az önkormányzat arra hivatkozott, hogy az ápolási díj fizetését hatályon kívül helyező - egyébként visszamenőleges érvényű, ezért a Balázs Csabáné jogi képviselőinek álláspontja szerint a jogbiztonságot sértő - rendelete értelmében már senki sem kap ilyen juttatást. A Nógrád Megyei Bíróság azonban ezúttal sem fogadta el az önkormányzat érvelését. Bár ismét a kérelem újratárgyalására szólította fel a sóshartyáni önkormányzatot a testület nem változtatott álláspontján.

A sóshartyáni önkormányzat nem csak a kérelem újratárgyalásáról szóló bírósági határozat teljesítése elől bújt ki. Az önkormányzat csak hónapok elteltével fizette ki Balázs Csabánénak a perköltséget, amire pedig szintén a Nógrád Megyei Bíróság kötelezte a testületet 15 napos határidővel. A 2000 szeptembere óta tartó jogvita ráadásul némileg elkésett, ugyanis az asszony férje 2002 júniusában, tizenhárom évi betegeskedés után elhunyt.

Balázs Csabáné jogi képviseletét Dr. Muhi Erika, a NEKI munkatársa látja el. Muhi az [origo]-nak elmondta, hogy próbálnak más módon is tenni az önkormányzat álláspontjuk szerint jogsértő eljárása ellen. Kártérítési pert és büntetőeljárást is indítottak az ügyben, az illetékes szervek azonban az előbbit felfüggesztették, az utóbbi esetében pedig bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást, ami miatt a NEKI panaszt emelt. Muhi szerint elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat nem változtat álláspontján. Itt egy olyan asszonyról van szó, aki csak próbálta megoldani az életét és csak akkor fordult az önkormányzathoz, amikor már semmi más választása nem volt - mondta.

A NEKI folytatja az ügyet, azonban - mint mondták - nem igazán tudnak mást tenni az önkormányzati eljárása ellen, mint eddig. A jogvédő iroda munkatársai szerint nem kizárható, hogy az asszonyt roma származása miatt éri diszkrimináció az önkormányzat részéről. Mivel azonban a jelenlegi törvények szerint annak kell bizonyítania a diszkrimináció tényét, aki a megkülönböztetést elszenvedi, nehéz jogorvoslatot szerezni ilyen ügyekben.

Tóth Gabriella, Sóshartyán polgármestere az ügy kapcsán az [origo]-nak azt mondta: a bíróság valóban ismételt határozathozatalra szólította fel a képviselőtestületet, azonban az önkormányzat nem tudja pontosan értelmezni a bírósági döntést, mivel az nem mondja ki, hogy a testület korábban jogszerűen, vagy jogszerűtlenül döntött az ügyben. Kérdésünkre, hogy sokszori bírósági felszólítás nem azt jelzi-e, hogy az önkormányzat korábban hibásan döntött, a polgármester és a jegyző is azt mondta: a testület az üggyel zárt ülésen foglalkozik, így az ügyről többet nem mondhatnak el.

Ugyanakkor a polgármester kijelentette, hogy az ügyben nem diszkriminációról van szó. A polgármester azzal érvelt, hogy egy 2001 májusában hozott önkormányzati rendelet értelmében nem csak Balázs Csabáné, hanem senki más sem kapott még ápolási díjat. A Balázs Csabáné képviseletét ellátó NEKI jogászai szerint viszont - mivel az asszony már 2000 áprilisában benyújtotta az ápolási díjról szóló kérelmét - az ápolási díj megszüntetéséről szóló önkormányzati rendeletre való hivatkozás védencük esetében visszamenőleges hatályú és ezért jogsértő. Ráadásul a NEKI szerint alkotmánysértő és sérti a szociális biztonsághoz való jogot a szociális törvény azon rendelkezése, amely szerint az önkormányzatok maguk határozhatják meg az ápolási díj odaítélésének feltételeit, ezért a NEKI az Alkotmánybírósághoz fordult.

Sáling Gergő