Mádl Ferenc köztársasági elnök átadta a Kossuth-díjakat. 2003-ban Bálint András színész, Bodor Ádám író, Cságoly Ferenc építész, Háger Ritta textilművész, Janikovszky Éva író, Kalmár Magda operaénekes, Kállai Kis Ernő klarinét- és tárogató művész, Király Levente színész, Ligeti György zeneszerző, Marton László rendező, Marton László szobrász, Maurer Dóra grafikus, Oravecz Imre költő, Presser Gábor zeneszerző, Tarr Béla filmerendező és Vajda János zeneszerző kapta meg a legnagyobb elismerésnek számító állami kitüntetést.

Bálint András kiemelkedően színvonalas művészi munkásságáért, színház- és társulatteremtő tevékenységéért kapta az elismerést. Bálint András játszott Shakespeare-darabokban, színpadra lépett Ibsen Nórájának Helmer szerepében. Bálint András nevéhez önálló estek fűződnek Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Radnóti Miklós, Babits Mihály és Márai Sándor műveiből. Számos játékfilmben szerepelt, s Szabó István egyik állandó színészeként ismerhette meg a nagyközönség. Játszott többek között az Álmodozások kora, az Apa, a Szerelmesfilm és a Tűzoltó utca 25. című Szabó István-alkotásokban. A színész a díj átvétele után azt mondta, egy művészember számára mindenkor megtiszteltetés, öröm az elismerés.

Bodor Ádám írónak prózaírói életművéért, a közép-kelet-európai történelem meghatározó léthelyzeteit modelláló, egyetemes érvényű zárt szisztémák irodalmi megjelenítéséért, ember és természet kiszolgáltatottságának nagy erejű ábrázolásáért járt a díj. Mifelénk minden kitüntetés, siker fogadtatása meglehetősen ambivalens, mert ez egy zaklatott, kialakulóban lévő társadalom, ahol nagyon sok fontos dologról megoszlanak a vélemények, s ezt tudomásul kell venni - nyilatkozta Bodor Ádám író a Kossuth-díj átvétele után.

Cságoly Ferenc, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának korszerű, műszaki és művészeti értelemben is előremutató törekvéseket képviselő munkásságáért, az építészeti közéletben való tevőleges részvételéért, tudományos és oktatói tevékenységéért adta át a köztársasági elnök az elismerést.

Háger Ritta textilművészt több évtizedes kimagasló művészeti tevékenységéért tüntetették ki. Meglepődtem és nagy örömet érzek - mondta Háger Ritta a Kossuth-díj átvétele alkalmából. Hozzátette, eszébe jut, ki mindenkinek köszönheti, hogy elérhette ezt a magas kitüntetést. - Elsősorban a gondviselőnek, aztán a családnak, a tanároknak, a barátoknak, a kollégáknak, a jóakaróknak, s a nem jóakaróknak - fogalmazott.

Janikovszky Éva író, a Móra Kiadó nyugalmazott főszerkesztője a felnőtt- és gyerekolvasókat egyaránt megszólító, egyéni hangú, több évtizedes írói munkásságáért akpott Kossuth-díjat.

Kalmár Magda operaénekesnek tökéletes énektechnikával, stílusismerettel felépített operaénekesi pályájáért, színpadi alakításainak sokoldalúságáért ítélték oda a kitüntetést. Úgy érzem magam, mint Alice Csodaországban, még most sem akarom elhinni, hogy megkaptam a Kossuth-díjat - mondta Kalmár Magda a kitüntetés átvételét követően.

Kállai Kis Ernő klarinét- és tárogató művésznek félévszázados virtuóz előadóművészetéért, a hagyományos és a modern hangzású cigány népzene megismertetését, megújítását és népszerűsítését segítő tevékenységéért adták a díja. Kállai Kiss Ernő a magyar cigányzene előtti főhajtásnak,  a romák, a roma művészek iránti megbecsülés jelének tekinti a Kossuth-díjat, amelyet szombaton vett át.

Király Levente színművésznek több évtizedes, sokoldalú művészi pályafutásáért, kiváló szerepformálásaiért adták az elismerést. Király Levente színművész szerint magyar színész a Kossuth-díjnál nagyobb elismerést nem kaphat. Király azt is elmondta, hogy korábban egy kicsit szkeptikus volt a Kossuth-díjat illetően, mert már többször is felterjesztették az állami elismerésre, de korábban nem kapta meg.
 
Ligeti György zeneszerzőnek rendkívül sokoldalú zeneszerzői és a XX. század második felének zenei alkotóművészetét is meghatározóan formáló életművéért adta át Mádl Ferenc a Kossuth-díjat.

Marton László rendezőnek, kiváló művésznek, a Vígszínház igazgató-főrendezőjének, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárának nemzetközileg is elismert és sikeres rendezéseiért, a magyar színházi kultúra hírnevének öregbítéséért, színházvezetői és pedagógiai tevékenységért járt a kitüntetés. Rengeteget jelent nekem, hogy Presser Gáborral, egy tisztelt alkotótárssal, a Popfesztivál zeneszerzőjével egyszerre vehettem át a kitüntetést - mondta Marton László, a Vígszínház igazgató-főrendezője a Kossuth-díj átvételét követően szombaton.

Marton László Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek, kiváló művésznek több mint fél évszázados - különösen a monumentális szobrászatban kiteljesedett - nemzetközileg is számon tartott művészi pályafutása elismeréseként ítélték oda a díjat. Marton László szobrászművész számára erkölcsileg felemelő érzés, s erőt, "szárnyat" ad további munkájához a Kossuth-díj, amelyet szombaton vehetett át.

Maurer Dóra grafikusművész, festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi docense nemzetközileg is elismert alkotásaiért és kiállításaiért, nagyjelentőségű művészi és pedagógiai munkásságáért kapott kitüntetést. Maurer Dóra a díjátadás után azt mondta: zavarban érzi magát amiatt, hogy megkapta a díjat, mert az ilyenfajta elismeréseket politikai díjként szokta értékelni. Saját Kossuth-díja kapcsán azonban úgy érzi: szakmai döntés született, s "nem lett elkötelezett".

Oravecz Imre költő, műfordító költői életművéért, a tárgyias költészet objektív világának átszellemesítéséért, líra és epika, vers és próza poétikailag termékeny szintézisének megteremtéséért kapott kitüntetést.

Presser Gábor zeneszerzőnek, előadóművésznek, érdemes művésznek, a Vígszínház zenei vezetőjének a magyar rockzene megteremtésében, majd megújításában betöltött meghatározó szerepéért, műveinek a legmagasabb fokú igényességgel való megkomponálásáért, rendkívüli népszerűségnek örvendő előadóművészetéért járt a Kossuth-díj. Presser Gábor a szó spirituális értelmében is kitüntetésnek érzi a Kossuth-díjat. A Vígszínház zenei vezetője jóleső érzéssel fogadta az elismerést.

Tarr Béla filmrendező a magyar és az egyetemes filmművészet egészére nagy hatást gyakorló, nemzetközileg is számon tartott alkotásaiért kapott díjat. Tarr Béla nem érez különbséget a Kossuth-díj és egyéb szakmai díjai között, mivel a Kossuth-díjra is a szakma javasolta - mondta. Szerinte az elismerés nem változtatja meg, nem  befolyásolja majd a napi munkáját, mert "amikor legközelebb a kamerák mögé áll, semmiben sem fog segíteni a Kossuth-díj".

Vajda János zeneszerző a zeneszerzés legkülönbözőbb - különösen az opera, az oratórium, a kórusművészet - műfajaiban alkotott drámai erejű, a közönség érzelmeit is megragadó lírai szépségű műveiért tüntették ki. Vajda János zeneszerző reményei szerint a Kossuth-díj nem változtat semmit eddigi munkáján, s "mániája, passziója" megmarad, amíg alkotni bír.