ÁSZ: eredményes volt a Postabank-tisztítás

Eredményes volt a Postabank állami konszolidációja - állapította meg vizsgálatában az Állami Számvevőszék. Az ellenőrzés összegzése szerint a pénzintézet rendbetétele 174,5 milliárd forintot emésztett fel, de ezt a összeget csökkentheti a pénzintézet tulajdonában lévő Reorg-Apport Rt. egyelőre eladatlan eszközeinek értékesítése.

A Postabank az 1999 és 2001 áprilisa közötti mintegy két és fél év alatt a konszolidációs megállapodásban foglaltakat teljesítette, a konszolidáció eredményes volt, mivel az átlátható működés helyreállt. Ezt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése állapította meg a Postabank konszolidációjával kapcsolatban.

Az ÁSZ a Postabanknál és a bank tulajdonában lévő PB Workout Kft.-nél az átfogó ellenőrzést az 1999-2001. évi, a Reorg-Apport Rt. esetében az utóellenőrzést a 2001. évi tevékenység kapcsán végezte el, de egyes esetekben a vizsgálat a 2002. évi gazdasági folyamatokra is kiterjedt.

A konszolidáció eredményességében a belső intézkedések mellett döntő szerepe volt annak a konszolidációs technikának, hogy a többségében kétes és rossz minősítésű eszközök kezelése, értékesítése a Workout Kft. és a Reorg-Apport Rt. feladata lett - olvasható a jelentésben.

Az ÁSZ megállapítja: a magyar állam hozzájárulása a bank konszolidációjához 2002. év végéig egyenlegében 174,5 milliárd forint volt. A megtérülés az állam számára 1999 és 2001. áprilisa között 2 milliárd forintot tett ki. Az ÁSZ-tanulmány szerint a konszolidáció költségvetésre gyakorolt hatása még ma sem állapítható meg, mivel a Reorg-Apport Rt. tulajdonában álló eszközök egy részét még nem értékesítették.

A vizsgálat megállapítja: a bank tőkehelyzete az 1998. évi konszolidációval rendeződött. A bank a konszolidációt követő két évben tevékenységét együttesen félmilliárd forint mérleg szerinti nyereséggel zárta úgy, hogy közben a költségvetés javára 1,4 milliárd forint ingyenes pénzátadást teljesített. Ezzel együtt 2001-ben a 2000-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvény alapján a Postabank mentesült 2,7 milliárd forint befizetési kötelezettség alól. Ha ez nem teljesült volna, akkor a bank 2001-es vesztesége megközelítette volna az 5 milliárd forintot.

A számvevőszék ismertette az előzményeket is a dokumentumban: az államnak a Postabank konszolidációjához kapcsolódóan 2002. december végéig 174,5 milliárd forint kiadása volt, amelyből a bank 150,6 milliárd forinttal részesült, a Reorg-Apport Rt. 23,9 milliárd forintot kapott. A bank a konszolidáció során a 152 milliárd forint költségvetési juttatás során 132 milliárd forint összegű állampapírt is kapott. Az állampapírok azonban csak részben forgalomképesek, az azokból származó kamatbevétel alacsonyabb, mint a hiteleké, ezért a bank jövedelmezőségére hosszabb távon is kedvezőtlen hatással vannak.

A számvevőszék szerint a Postabankban 2001 áprilisáig tudatos szervezetfejlesztés, stabil vezetés volt. Az ezt követő mintegy másfél év alatt a szervezetet a folyamatos változás jellemezte a vezetők gyakori cserélődésének függvényében, amely hatással volt a bank eredményességére és növelte a működésben rejlő kockázatot.

A bank az 1999-2001 közötti időszakban kiépítette belső kontrollrendszerét. A vezetői döntések meghozatalát azonban nehezítette az, hogy heterogén informatikai rendszerek működtek, emiatt néha a szükséges adatokat manuális többletmunkával lehetett előállítani. Az üzleti tevékenységen belül a bank hitelezése a konszolidációt követően pozitív irányba változott mind szabályozottságát, mind szabályosságát tekintve. Megszűnt a bankot korábban jellemző egyoldalú hitelezési tevékenység; a lakossági hitelek aránya a mérlegfőösszeg 1998. évi 1 százalékos mértékéről 10 százalékra emelkedett, a lakossági ügyfélkapcsolat nem csak a betétekre koncentrálódott. Az éven túli lejáratú hitelek aránya azonban megnőtt és ez növelte a bank kockázatát.

A jelentés összegzi: a konszolidációt követően csak olyan befektetés maradt a bank tulajdonában, amely üzleti tevékenységét és banküzemi működését támogatta. Teljesült az új befektetési politika, miszerint üzleti célú befektetési tevékenységet a bank nem végez. Ennek ellenére a bank befektetési portfóliójának minősége fokozatosan romlott, mert az egyes befektetésekkel kapcsolatban nem volt kiforrott stratégia és részben sikertelen volt a portfóliókezelés.

A jelentés részletesen foglalkozik a bank tulajdonában lévő PB Workout tevékenységével. A Workout Kft.-t azzal a céllal hozták létre, hogy 2000. december 31-ig értékesítse a Postabanktól megvásárolt eszközöket. Ezt a célt a kft. a követeléseknél teljes egészében, a befektetéseknél csak részben teljesítette.

A Workout Kft. 1998. december 31-én a bank minősített eszközeiből 10,9 milliárd forint vételáron követeléseket, üzletrészeket, részvényeket vásárolt azért, hogy azokat 2000. december 31-ig kezelje és lehetőleg értékesítse is. A kft. működése csak részben volt eredményes - az ÁSZ szerint. A kft. 2000. december 31-én öt darab eladatlan közvetlen befektetéssel rendelkezett, ezért a határozott idejű működést 2000 végén határozatlan idejűre változtatták.

A vizsgált három év alatt a Workout kft. összesen 3,1 milliárd forint veszteséget halmozott fel. A Workout Kft.-nek a Postabank felé kötvénytörlesztési kötelezettsége volt, erre az értékesítésből származó bevétel nem volt elegendő. A cég ennek csak úgy tudott eleget tenni, hogy a tulajdonában lévő befektetésektől tőkét vont el. A Workout Kft. az értékesítéseket a szabályzatoknak megfelelően bonyolította le.

A Reorg-Apport Rt. utóellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a társaság a vagyonkezelési szerződés előírásait betartotta, az értékesítéshez kapcsolódó pályáztatási és az ÁPV Rt.-vel szembeni beszámolási kötelezettségének eleget tett. A Reorg-Apport Rt. az ÁPV Rt. felé fennállt 4,4 milliárd forint kölcsönt visszafizette, de továbbra is rendelkezik vagyonelemekkel.

KAPCSOLÓDÓ CIKK