Tocsik Márta akadálytalanul elviheti pénzét akár olyan országba is, ahol a magyar bíróság döntései nem vagy csak kevéssé érvényesíthetők - állítja a Legfőbb Ügyészség. Többek között ezzel az indokkal kérik az ügyészek, hogy a Fővárosi Bíróság intézkedjék: a több mint négyszázmillió forint értékű vagyon álljon rendelkezésre, ha a jogásznőnek vissza kellene fizetnie a 804 milliós sikerdíjat - írja a Magyar Hírlap.

Megkapta a Fővárosi Bíróság (FB) azt a beadványt, amelyben a Legfőbb Ügyészség javasolja: Tocsik Márta vagyonát helyezzék biztonságba. Ha ugyanis a polgári perben arra köteleznék a jogásznőt, fizesse vissza a sikerdíjat, a pénznek rendelkezésre kell állnia. Borbély Zoltán szóvivő indoklásul hozzátette: mivel a Legfelsőbb Bíróság (LB) büntető tanácsa április 8-án feloldotta a bűnügyi zárlatot, a polgári eljárás eszközeivel kell gondoskodni a vagyoni biztosítékról. Az ügyészség a vagyon biztonságba helyezéséről soron kívüli döntést vár a bíróságtól.

A Fővárosi Bíróságon októberben tárgyalnak arról, hogy visszajár-e valami az összegből. Vizsgálódásának alapja az, hogy az LB a múlt év őszén semmisnek nyilvánította Tocsik és az ÁPV Rt. 1996-ban megkötött megbízási szerződéseit.

Közben a Legfelsőbb Bíróság azt vizsgálja, hatályban maradhat-e az LB-nek az az ítélete, amely tavaly októberben a semmisséget kimondta, az elszámolást elrendelte. Ez ugyanis jogszerűnek, de erkölcstelennek nyilvánította a sikerdíjas szerződést. A döntés ellen mindkét fél felülvizsgálatot kért. Tocsik Márta azért, mert szerinte nem ütközik a jó erkölcsbe a megállapodás, tehát nem is lehet semmis. A Legfőbb Ügyészség mint felperes viszont azt sérelmezi, hogy az LB jogerős ítélete nem mondta ki, hogy a szerződés a jó erkölcs mellett a törvényt is sérti. A Magyar Hírlap információi szerint a Legfelsőbb Bíróság hamarosan eldönti, megengedhető-e a felülvizsgálat a két kérelem alapján. Ha igen, akkor az LB újra vizsgálja, semmis-e Tocsik Márta megállapodása.