Látványos kormányígéretek, kevés eredménnyel

Több nagyszabású jogi reformmal is késésben van a kabinet. A kormányprogramban szerepelt az Alkotmány átfogó reformjának terve. "A kormány szerint szükség van új Alkotmányra - az Európai Unióhoz való csatlakozástól függetlenül is" - olvasható a kormányprogramban. A kabinet az alkotmányozási terv megvalósítása érdekében azt ígérte, hogy azonnal tárgyalásokat kezd az ellenzéki pártokkal. Az új koncepció kidolgozása azonban eddig szóba sem került.

A polgári törvénykönyv teljes átdolgozását és új büntető törvénykönyv megalkotása is szerepel a kormány tervei között. Mindkét törvénykönyvet több százszor módosították már ugyanis megalkotásuk óta, szemléletmódjuk pedig több kérdésben elavult.

A kormány szerint polgári törvénykönyv reformjára azért van szükség, mert a jelenlegi - 1959-ből származó - szabályozás "sem szerkezetileg, sem tartalmilag nem megfelelő". A Ptk. módosításának előkészületei már 1997-ben megkezdődtek. A Ptk. átfogó reformjához kapcsolódó törvényalkotást a kormány tervei szerint 2002-ben kellett volna megkezdeni. Eddig azonban mindössze fogyasztóvédelmi kérdésekben módosították a Ptk.-t, és ezeket a változtatásokat is az uniós jogharmonizáció tette szükségessé. Jelenleg a Ptk. új koncepciójának szakmai vitája zajlik, a törvényhozási munka azonban eddig nem kezdődött meg.

Az 1979-ben életbe lépett Btk. módosítására pedig már Dávid Ibolya, az Orbán-kormány igazságügy-minisztere is összehívott egy bizottságot 2001-ben. A bizottság feladata az lett volna, hogy egységesítse és szigorítsa az 1979 óta érvényben lévő büntető törvénykönyvet. A bizottság tagja volt Bárándy Péter, az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője is.

A Medgyessy-kormány egy teljesen új büntető törvénykönyv kidolgozását tűzte ki célul. A kabinet azért döntött új törvénykönyv kidolgozása mellett, mert - mint az a kormányprogramban olvasható - az elmúlt évek büntetőjog-politikája, a folyamatos szigorítások nem segítették a bűnözés csökkenését, csak rendezetlenné és átláthatatlanná tették a magyar büntetőjogot. Ezért a kormány célkitűzése az volt, hogy "a kormányzati ciklus végére egy modern és egységes" büntető törvénykönyvet alkosson. Bárándy Péter év elején azt nyilatkozta, hogy a tervezet 2005 tavaszán kerülhet a parlament elé. Jelenleg az új tervezet általános része és az ahhoz tartozó indoklás van készen. Egyelőre nem kezdődött meg viszont az egyes speciális részek kidolgozása, amely szakmai bizottságok feladata lesz. Bócz Endre, korábbi fővárosi főügyész, aki részt vesz az új koncepció kidolgozásában, az [origo]-nak azt mondta, hogy egyes részek őszre elkészülhetnek A törvénykönyv nagyobb lélegzetvételű, átfogó részeinek kidolgozására azonban több időt kell majd várni.

Jelentős elmaradások vannak a munkaügy területén is. A szaktárca eddig ugyanis jórészt EU-jogharmonizációs kérdésekkel foglalkozott. Ezen kívül több ponton módosították a munka törvénykönyvét: kötelezővé tették a vasárnapi munkavégzésért járó pótlékot és szigorították a munkaügyi ellenőrzést. Nem kezdődött meg viszont a munka törvénykönyvének átfogó módosítása, amit a szakszervezetek rendszeresen számon kérnek a kormányon. A 38 órás munkahétről, illetve a részmunkaidős foglalkoztatásról sem kezdődtek még érdemi tárgyalások, pedig a kormány elképzelései között ezek a tervek is hangsúlyosan szerepeltek.