Látványos kormányígéretek, kevés eredménnyel

A kormány ígéretei között szerepelt több fontos terület hosszú távú szabályozása is stratégiai tervek segítségével. A kabinet több évre, gyakran ciklusokon is átnyúló stratégiai tervei közül több még nem valósult meg.

Nem készült el a cigányság felzárkóztatását szolgáló középtávú - 2006-ig szóló - roma cselekvési program. A program váza már tavaly ősszel megvolt, azonban az egyeztetések nehézkesen vagy egyáltalán nem indultak meg. A csúszás azért is érthetetlen, mert a program legtöbb eleme az egyes szaktárcák felzárkóztató programjainak átvétele, melyek közül több évekkel ez előtt kezdődött és jelenleg is zajlik, így beépítésük a roma stratégiába nem jelenthet nagy nehézséget. Berki Judit, a Miniszterelnöki Hivatal romaügyi államtitkárságának helyettes államtitkára ráadásul az [origo]-nak korábban azt nyilatkozta, hogy a programról folyó egyeztetéseket már az év első hónapjában le akarták zárni.

A Nemzedéki Életpálya Modellről szóló program is lekerült a napirendről. A tervek szerint a program a felnövekvő generációk életét a születéstől az önállóság megteremtéséig fogná át és határozná meg azokat az állami segítségnyújtási formákat, amelyek nélkülözhetetlenek az ifjúság számára a nehézségeken való túljutáshoz. Eddig azonban csak a gyermekek és az ifjúság helyzetéről szóló jelentést fogadta el az Országgyűlés tavaly decemberben. A Nemzedéki Életpálya Modell kidolgozását a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium - Jánosi György korábbi sportminiszter beszámolója szerint - már az első száz napban megkezdte, végső változat még nincs.

Szintén terv maradt a Nemzeti Sportstratégia. Jánosi György már a száznapos program meghirdetésekor bejelentette, hogy a stratégiát 2002 végéig kidolgozzák. Év végén már csak annyit mondtak, hogy a stratégia alapja az úgynevezett Fehérkönyv, a magyar sport helyzetéről és az Orbán-kormány sportkabinetjének munkájáról szóló elemzés lesz. A GYISM honlapján egyelőre az ifjúságpolitikai és sportkoncepcióról szóló aloldal is szerkesztés alatt áll.

A társadalmi bűnmegelőzési stratégia kidolgozása is várat magára. Bárándy Péter igazságügy-miniszter januárban azt nyilatkozta: először országgyűlési határozatot, majd kormányrendeletet, később törvényt szeretnének alkotni a stratégiából. Egyelőre azonban a parlamenti határozati javaslat sem született meg.

A lakásprogram sem készült el. Tavaly nyár végén a kormány azt ígérte, hogy a második 100 napos program keretében, 2002 végére elkészíti a 10 évre szóló Nemzeti Lakásprogramot, amely így már bekerülhet a 2004-es költségvetésbe. Csabai Lászlóné kormánymegbízott akkor azt mondta, hogy a program alapelveit elfogadta a kabinet. A programot az eredeti terv szerint idén májusban kellett volna tárgyalni a parlamentben. A tervezet azonban nem készült el, mindössze annyi történt, hogy a kormány ráígért eredeti elképzelésére: így lett a programból 15 évre szóló Otthon Európában - nemzeti lakásprogram, melynek azonban még mindig csak a vitaanyaga van meg. Most azt ígérik, hogy a programtervezet ősszel kerül az Országgyűlés elé.

Várhatóan 2008-ra marad az önkormányzati rendszer átalakítása is. Az önkormányzati reform célja a kistérségek szerepének erősítése mellett az lett volna, hogy az Európai Unió közigazgatási egységeinek megfelelő regionális beosztást építsenek ki a megyerendszer helyett. Ágh Attila politológus, az átalakításról szóló koncepció egyik előkészítője egy május eleji konferencián azt mondta, hogy a reformot már csak a következő kormányzati ciklusban hajtják végre finanszírozási gondok miatt. Lamperth Mónika belügyminiszter ősszel még azt nyilatkozta, hogy az önkormányzati reform kidolgozása jól halad.

Nem valósultak meg a kormány elképzelései az egészségpolitikában sem. "Meghirdetjük és megkezdjük az 'egészség évtizede' programját. A kormány az új egészségügyi rendszer kialakításához megteremti a szükséges forrásokat, kimunkálja a fejlesztési programokat, s meghatározó szerepet vállal annak érdekében, hogy az érintett szervezetek partnerként vegyenek részt az egészségügy korszerűsítésében" - olvasható a kormányprogramban. A Johan Béla program el is készült. A társadalom jelentős egészségjavulását ígérő elképzeléseken kívül azonban hiányoznak a programból a konkrét, jól megvalósítható cselekvési tervek. Ráadásul a Johan Béla program egyes elemeinek végrehajtása a tárcák feladata lesz majd, melyhez a kormány nem rendelt külön költségvetési keretet, hanem a tárcáknak kell kigazdálkodniuk saját költségvetésükből.