Még mindig nincs döntés a régiókról

A regionális önkormányzati választás tervezett időpontjáról még nincs kormányzati döntés - így kommentálták a Belügyminisztérium illetékesei Ágh Attila politológus, a tárca közigazgatási reformprogramja kidolgozásáért felelős szakértői csoport vezetőjének korábbi nyilatkozatát, amelyben azt mondta, hogy a regionális önkormányzati választásokat 2005 tavaszán kellene megrendezni. Egy csoport tagjaként dolgozó MSZP-s politikus reális esélyt lát a regionális önkormányzatok kialakulásához szükséges politikai konszenzusra. 

Igazgatásracionalitási megfontolásokból valóban célszerű lenne 2005-ben régiós választást tartani, politikai okok miatt azonban célszerűbbnek tartja a 2006. őszi időpontot Wiener György alkotmányjogász, aki szocialista képviselőként maga is tagja az Ágh Attila vezette csoportnak. Wiener a lapnak elmondta: a professzor érvei helytállók, hiszen az EU 2007-től kezdődő új költségvetési ciklusa előtt érdemes lenne felkészülési időt hagyni a regionális önkormányzatoknak, amelyek egyik feladata éppen a közösségi támogatásokért benyújtandó pályázatok előkészítése lenne. Aggályos viszont, hogy ezzel a jelenlegi megyei képviselő-testületek mandátumát egy évvel megrövidítenék, ami alkotmányossági problémákat vet fel. Wiener közölte: a választás időpontjáról még nincs politikai döntés.

A közigazgatási reform teljes körű végrehajtása érdekében több törvényt módosítani kell, és ezek egy része kétharmados támogatást igényel - mondta Wiener, aki szerint biztató, hogy a regionalizmus az előző kormányzat céljai között is szerepelt, vagyis a ma ellenzékben levő Fidesz hasonló igazgatási reform végrehajtását tervezte. Wiener tehát úgy látja, van esély arra, hogy a regionális önkormányzatok létrehozását valamennyi párt támogatja.

A Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a közigazgatás-korszerűsítési koncepció társadalmi vitája a jövő hét elején kezdődik meg, ezért még korai lenne konkrétumokról nyilatkozni - írja a Népszabadság..

A regionális intézményrendszer kialakítása érdekében a kormány eddig egyetlen konkrét lépést helyezett kilátásba: a korábbi elképzelések szerint már az idei év elején összevonták volna a fővárosi és a Pest megyei közigazgatási hivatalt, és a feladat végrehajtására miniszteri biztost neveztek ki. Az intézkedés elmaradt, mert a kormány úgy foglalt állást, ehhez módosítani kellene az önkormányzati törvényt, amely utal a fővárosi közigazgatási hivatalra. Más szakértők viszont azzal érveltek, hogy a hivatalok hatáskörének megváltoztatásához elegendő lenne egy kormányrendelet módosítása is, de ezt az álláspontot nem fogadták el. Kormányzati források szerint az összevonást végül azért halasztották el, mert ebben a részletkérdésben nem akartak az ellenzékkel külön politikai egyeztetést folytatni - írja a Népszabadság.