A szülők nem kaphatnak adatot gyerekeikről az iskolától

Az Országgyűlés kedden megkezdte a közoktatási törvény módosításáról szóló javaslat általános vitáját. A módosítás elfogadását követően a diákokat az első három osztályban nem lehetne megbuktatni. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű jogvédő szervezet szerint a javaslat néhány része - amely az adatkezeléssel foglalkozik - pontosításra szorul.

A közoktatási törvény módosítás elfogadásával a jövőben az első három osztályban a diákot csak akkor lehet évismétlésre kötelezni, ha az előírt követelményeknek az igazolt vagy igazolatlan mulasztásai miatt nem tudott eleget tenni, vagy ha ezt a szülő kéri.

Szintén az első három évfolyamban szöveges értékeléssel kell kifejezni a tanulók előmentelét. Így osztályzatok helyett írott formában kell kifejteni azt, hogy a diák kiválóan, jól, megfelelően teljesített, vagy éppen felzárkóztatásra szorul.

Az eredeti elképzelések szerint a törvény megtiltotta volna a hétvégi és szünetek alatti írásbeli házi feladat kiszabását az alsós diákok számára, azonban a módosított tervezetben végül ez a passzus már nem szerepel.

A tervek szerint emellett 2004-től kísérleti jelleggel bevezetik a nulladik évfolyamot. Ezekben az osztályokban a tanítási idő negyven százalékát idegennyelv-oktatásra fordítják. 2005-ről pedig kétszintű lesz az érettségi, vagyis nem kell külön felvételizni és érettségizni.

A javaslat a jövőben - az ügyvédekhez, lelkészekhez hasonlóan - titoktartási kötelezettséget írna elő a tanárok számára, ezzel erősítve a tanárok és a diákok közötti bizalmat.

A változtatások - amennyiben a parlament megszavazza a módosításokat - 2004 szeptemberétől lépnének életbe.

A jogvédő szervezetnek adatvédelmi aggályai vannak

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű jogvédő szervezet üdvözli a javaslat adatvédelmi vonatkozású rendelkezéseit, ám néhány rész további pontosítását tartja szükségesnek.

A TASZ kifogásolja például, hogy a törvénymódosító javaslat a mellékletben helyez el jogokat és kötelezettségeket előíró szabályokat, amelyeket szerinte az egyik fejezetnek kellene tartalmaznia.

A szervezet szerint szükség van arra is, hogy a törvény meghatározza a kezelendő adatok körét. Az iskolák által nyilvántartható adatokat a TASZ szerint a javaslat példálózó jelleggel említi, holott azokat "taxatív módon kellene meghatározni". A szervezet szerint azt is pontosítani kellene, hogy mit lehet tenni az adatokkal, kinek, mikor továbbíthatja azokat az iskola.

A TASZ üdvözli a titoktartási kötelezettség előírását, azonban úgy látja, hogy a kötelezettség a jelenlegi megfogalmazás mellett nem töltené be valódi célját. Meglepőnek tartja a szervezet azt, hogy az oktatási tárca elsősorban a szülővel szembeni védelem céljából vezetné be a titoktartási kötelezettséget. A szervezet szerint problémás, hogy a gyerek fejlődésével kapcsolatos adatok, valamint az érintett hozzájárulásával kezelt adatok a rendőrségnek, a bíróságnak kiadhatók, hiszen a TASZ szerint ebbe a kategóriába mindenféle adat beletartozik, ami a tanár tudomására jut. Mivel az adatok a bíróság, rendőrség részére továbbíthatók, így például egy fegyelmi eljárásban a tanár tanúskodhat a diák ellen. A szülővel szemben pedig nem így kellene védelni a gyerekeket - állítja a TASZ. A szervezet szerint inkább azt kellene törvénybe foglalni, hogy bizonyos információk közlését a tanár megtagadhatja a szülőktől.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK