Tárki: Jelentős a látens cigányellenesség

A Tárki csütörtökön ismertetett felmérése szerint a magyar társadalomban jelentős a látens cigányellenesség, amelyet a médiában megjelenő negatív példák is erősítenek. Az Oktatási Minisztérium által rendelt felmérés szerint a szülők többsége ellenzi az iskolai osztályok etnikai alapon történő megosztását, több mint 50 százalékuk azonban egyáltalán nem, vagy csak szigorú feltételekkel járatná gyermekét olyan osztályba, ahol romák is tanulnak. Az OM a felmérést azért rendelte, hogy felmérje a szeptemberben induló roma felzárkóztató programjának várható fogadtatását.

A lakosság 98 százaléka szerint az államnak minden gyermek számára biztosítani kell a tehetségének és képességének megfelelő legjobb iskoláztatást, függetlenül származásától és családja szociális helyzetétől, derült ki a Társadalomkutató Intézet (Tárki) felméréséből.

A decemberi felmérés szerint - melyet Magyar Bálint oktatási miniszter mutatott be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján - a médiában megjelenített negatív példák sok esetben általános mintaként terjednek el a társadalomban. Általános a látens cigányellenesség is, ami azt jelenti, hogy a normák szintjén a többség ellenzi az előítéletes gondolkodást és a rasszizmust, ugyanakkor a konkrét, romákra vonatkozó kérdéseknél kimutatható az előítélet.

A felmérés eredményei is igazolják a látens cigányellenesség meglétét. A megkérdezettek 69 százaléka egyetértett azzal, hogy a különböző nemzetiségi, etnikai csoporthoz tartozó gyerekeket nem szabad iskoláskorban szétválasztani, mert akkor felnőttként ellenséget látnak egymásban. A válaszadók több mint egyharmada azt mondta, hogy olyan iskolába járatná szívesen gyermekét, ahol olyan speciális programot dolgoznak ki, amely egyszerre garantálja gyermekük fejlődését és továbbtanulási esélyeit, valamint a  roma gyermekek tanulását és beilleszkedését. A szülők 14 százaléka viszont biztosan nem íratná be gyermekét olyan osztályba, amelyben roma gyerekek is vannak.

A megkérdezettek 44 százaléka, ezen belül a pedagógusok 48 százaléka és a szülők 38 százaléka gondolta úgy, hogy a roma gyerekek számára előnyösebb az integrált oktatás. A válaszadók 86 százaléka vélte úgy, hogy megfelelő pedagógiai módszerekkel a roma gyerekek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. A pedagógusok 77, a szülők 75 százalékának szintén ez a véleménye. A szülők kétharmadának nincs ellenére, hogy gyermekük olyan osztályban tanuljon, ahová roma gyermekek is járnak.

A Tárki a felmérést 74 iskolában, több mint 2 ezer szülő, 460 pedagógus, valamint több mint ezer gyermektelen állampolgár megkérdezésével készítette.

A felmérést az Oktatási Minisztérium rendelte meg szeptemberben induló hátrányos helyzetű és roma integrációs programjának várható társadalmi fogadtatásának vizsgálatára. Bernáthné Mohácsi Viktória, az OM hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa elmondta: az OM integrációs programja több pedagógiai program gyűjteménye lesz. A program részeként ősztől azok az iskolák, amelyek legalább egy integrációs pedagógiai programot indítanak emelt díjú (51 ezer forintos) támogatást kapnak egy évre gyermekenként. A 2003-04-es tanévben az első és az ötödik évfolyamban lehet a normatívát igényelni.