Szili: mindenki tudott a rendkívüli ülésről

Külön írásbeli értesítést ugyan nem küldött, az Országgyűlés Hivatala, de a házelnök gondoskodott arról, hogy minden képviselő értesüljön a kórháztörvény megszavazásáról szóló rendkívüli ülésről - derül ki Szili Katalin házelnök válaszleveléből, amelyet Áder János Fidesz-frakcióvezetőnek írt. Áder a június 23-i rendkívüli közgyűlés összehívásának körülményeiről kérdezte a kormánypárti politikust. A Fidesz szerint ugyanis a szabályozást törvényellenesen fogadták el.

Az Országgyűlés elnöke a június 23-ai rendkívüli ülés összehívásával kapcsolatban a házszabály rendelkezéseinek megfelelően járt el, figyelemmel a kormány kezdeményezésére és a határozatképesség biztosítására - írja válaszlevélben Szili Katalin Áder Jánosnak.

A Fidesz frakcióvezetője június 27-én fordult levélben Szili Katalinhoz, amelyben a köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolás végett visszaküldött, az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény június 23-án, 20 órára történt napirendre tűzésének körülményeiről tett fel kérdéseket.

Áder János - a többi közt - aziránt érdeklődött: pontosan mikor érkezett meg a köztársasági elnök átirata a Ház elnökéhez. Szili Katalin válasza szerint június 23-án 10 óra után néhány perccel kézbesítő útján érkezett meg a köztársasági elnök átirata titkárságára. Aznap a házbizottság soron kívüli ülését két alkalommal hívta össze, először 10 óra 30 percre; ezen az ülésen azonban nem született döntés. A házelnök szavai szerint maga sem támogatta a kormány azon indítványát, hogy a 11 órakor kezdődő plenáris ülés napirendje egészüljön ki a visszaküldött törvény tárgyalásával. A kormány ezt az indítványát vissza is vonta.

Szili Katalin jelzi, hogy 14 óra 15 percre újabb házbizottsági ülést hívott össze, a kormány ezen az ülésen kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, amely a házszabály 39. paragrafus 1. bekezdésére figyelemmel alapul szolgált a rendkívüli ülés aznap 20 órára történő összehívásához.

Áder János több kérdést tett fel arra vonatkozólag, hogy mikor és milyen módon kapták meg az országgyűlési képviselők a köztársasági elnöki átiratot, és hogyan kaptak tájékoztatást a rendkívüli ülés összehívásáról és napirendjéről.

Szili Katalin válaszában leírja, intézkedésére a házbizottság második ülését követően azonnal, 14 óra 59 perckor a főtitkár telefonon jelezte Becker Pálnak, a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének a döntést, hogy aznap este 20 órára rendkívüli ülést hívtak össze. "Külön írásbeli értesítést ezt követően az Országgyűlés Hivatala nem küldött."

A házelnök szerint az átiratot az országgyűlési képviselők - a visszaküldött törvény szövegével együtt - 15 órakor kapták meg az ülésteremben. "Ezzel egyidejűleg gondoskodtam a 20 órára összehívott rendkívüli ülés napirendi ajánlásának kiosztásáról és az üléstermi folyosók hirdetőtábláin való kifüggesztéséről."

Szili Katalin emlékeztet, a június 23-án 11 órára összehívott ülés napirendjén határozathozatalok is szerepeltek, ezért a képviselők értesítésére az üléstermi kiosztás alkalmas volt. Az aznapra távollétet jelzők - összesen öt képviselő - nem vettek részt az aznapi munkában, így külön értesítésük nem volt lehetséges.

A Fidesz képviselőcsoportja Szili Katalin szerint nem jelzett képviselői távollétet, a plenáris ülés állandó meghívottjai pedig a napirendi ajánlást az üléshelyükön, az épületben tartózkodó parlamenti titkárok útján, illetve e-mailben kapták meg.

A Fidesz frakcióvezetője aziránt is érdeklődött, hogy mikor és milyen módon adta ki a házelnök a köztársasági elnök átiratát az alkotmány- és igazságügyi bizottságnak, valamint az egészségügyi bizottságnak.

Szili Katalin válaszában leírja: a délutáni házbizottsági ülést követően írásban jelölte ki az egészségügyi, valamint az alkotmányügyi bizottságot, a bizottságok elnökei a kijelölő levelet 15 óra 6 perckor kapták meg, a személyre szóló írásos meghívót az ülésteremben juttatták el a bizottsági tagoknak 16 órakor. "Tájékoztatom a frakcióvezető urat, hogy az alkotmányügyi bizottság a házszabálynak és saját gyakorlatának megfelelően 16 óra 21 perckor faxon küldött meghívóval értesítette a köztársasági elnök urat a bizottsági ülésről."

Szili Katalin levelében arról is tájékoztatja Áder Jánost, hogy "a Fidesz képviselőcsoportjának helyettes vezetője részt vett a rendkívüli ülés összehívását megelőző házbizottsági üléseken, képviselőik pedig a folyó plenáris ülésen, illetve a bizottsági üléseken, így első kézből rendelkezhetnek olyan információkkal, amelyek választ adnak a feltett kérdések jó részére".

KAPCSOLÓDÓ CIKK