Piti tolvaj vajdáktól félti a cigányságot Horváth Aladár

Az Országos Cigány Önkormányzat június 25-én vitatott körülmények között leváltott elnöke, Horváth Aladár továbbra is elnöknek tekinti magát, igaz, az általa péntekre összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, így sem megerősíteni, sem eltávolítani nem tudták. Leváltói viszont közel egyidőben kibővített elnökségi ülésen erősítették meg az új elnök, Kolompár Orbán pozícióját, és azt követelték Horváthtól, hogy azonnal kezdje meg hivatalának átadását.

Határozatképtelen volt az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) Horváth Aladár által péntekre összehívott közgyűlése. A megjelent 17 képviselő ezért nem tudott dönteni sem Horvűáth megerősítéséről, sem menesztéséről, így frakcióüléssel kombinált sajtótájékoztatót tartott a Kossuth Klubban. A pénteki eseményen megismételte - immár sokadszor -, hogy továbbra sem tartja legitimnek a 25-i gyűlés összehívását és határozatait, így továbbra is magát tekinti az OCÖ elnökének. Horváth korábban kijelentette, ha az általa legitim módon péntekre öszehívott közgyűlés leváltja "emelt fővel távozik". Horváth Aladárék az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását kérik a helyzet tisztázására.

Horváth közölte, azért nem vonul vissza egyből, mert a cigányság érdekei azt kívánják, hogy folytatódjék a megkezdett paradigmaváltás a cigánypolitikában. Most ugyanis az a veszély fenyeget Horváth Aladár szerint, hogy leváltásával visszatér a sötét középkor és "pitiáner tolvaj vajdácskák uralkodnak majd a gettó felett". A magát elnöknek tekintő Horváth elmondta, reményei szerint az ügyészség hamarosan megteszi a büntetőfeljelentéseket az általuk készített átvilágítás alapján, amely során az OCÖ Farkas Flórián elnöksége alatti, szerintük visszaélésekkel tarkított gazdálkodását tekintették át. A dokumentumot korában már elküldték a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak, ám az [origo] helyszínen tartózkodó tudósítójának nem adták oda, mondván, hogy az "visszaüthet". Horváth Aladár frakciótársai emlékeztettek arra, hogy a trónkövetelő Kolompár Orbánék tagjai voltak a vizsgált időszak OCÖ vezetésének. 

Kolompárék újra menesztették Horváthot

A Horváthék által 11 órára szervezett esemény előtt nem sokkal Kolompár Orbán és hívei is összegyűltek. Ők kibővített elnökségi ülést tartottak, ahol megerősítették a június 25-én hozott határozatokat, így többek között Horváth menesztését, és Kolompár elnökké választását. Szerintük az az ülést szabályosan hívták össze, és Kolompár Orbán a legitim elnök. Az ülésen 34 OCÖ tag vett részt az 53-ból.

Kolompár Orbán, az OCÖ múlt héten megválasztott elnöke kijelentette: felkérik Horváth Aladárt, hogy ne hozzon döntéseket a testület nevében, egyben kérik a korábbi elnököt, hogy haladéktalanul kezdje meg az átadás-átvételt.

"Itt az ideje, hogy véget vessünk az önkormányzatban kialakult vitáknak és elkezdjük az önkormányzat érdemi, szakmai  munkáit" - jelentette ki Kolompár Orbán. Hozzátette: a mai nap üzenete a roma társadalom számára az, hogy meg kell akadályozni annak a politikai nézetnek az érvényesülését, amelynek megfelelően Horváth Aladár "tíz-húsz évre vissza kívánja vetni a romák integrációját". Kolompár Orbán azt is kijelentette: Horváth egyedül készítette el a romák esélyegyenlőségét elősegítő kormányzati program és az azzal összefüggő intézkedések javaslatait, azokat nem egyeztette az önkormányzat testületével.

Vita az elnöki iroda birtoklásáról

Vita alakult ki az Országos Cigány Önkormányzat Dohány utcai székházában az önkormányzat két, önmagát legitimnek tartó elnöke között a Kossuth Klubban tartott közgyűlést követően, hogy melyikük birtokolja a szervezet elnöki irodáját. A korábbi ügyvezető elnök közölte Horváth Aladárral, hogy a képviselőtestület kétharmada a nap folyamán ismét kinyilvánította, hogy már nem ő, hanem Kolompár Orbán az OCÖ elnöke. Horváth Aladár viszont azzal érvelt, hogy az általa törvényesen összehívott közgyűlésen kellett volna döntenie a testületnek a személyét illető kérdésről, ám az határozatképtelenség miatt meghiúsult.

A romaügyi államtitkár korábbi állásfoglalása

Az államtitkár múlt szerdán állást foglalt Kolompár Orbán és Horváth Aladár vitájában. Hangsúlyozta: szakmai szempontból nem tartja jónak az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) szerdai rendkívüli közgyűlésén született döntést, amely megvonta a bizalmat Horváth Aladár elnöktől. "Esélyt sem adtak Horváth Aladárnak, az OCÖ elnökének arra, hogy bizonyítsa: tud-e dolgozni vagy sem" - mondta az államtitkár az MTI-nek. Teleki László szerint három hónap alatt hozott döntéseket - mint amennyi Horváth Aladár rendelkezésére állt - nem lehet kellően áttekinteni. A politikai államtitkár véleménye szerint nem az a célravezető módszer, hogy azonnal le kell váltani valakit, és "újra kell gombolni a kabátot", hanem a tárgyalásokra kell helyezni a hangsúlyt, esetleg módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot. Teleki László megjegyezte: ismeretei szerint az OCÖ hatályos szervezeti és működési szabályzata azt mondja ki, hogy a közgyűlést a szervezet elnöke hívhatja össze. A politikai államtitkár jogász munkatársakat is felkért arra, nézzék meg az OCÖ "keddig" hatályos szabályait, azok miként rendelkeznek a közgyűlés összehívásáról. "Ha valóban igaz az, hogy csak az elnök hívhatja össze a testületet, akkor nem európai módon történt az az ügymenet, amelyet Kolompár Orbán választott" - mondta múlt szerdán az államtitkár.

KAPCSOLÓDÓ CIKK